EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:144:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 144, 30 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598
L 144
47e jaargang
30 april 2004


Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving


InhoudII Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
*2004/379/EG: Beschikking van de Commissie van 26 april 2004 tot wijziging van Beschikking 2001/471/EG wat betreft bacteriologische tests in bepaalde inrichtingen voor de productie van vlees (1)(Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1519) 1
*2004/380/EG: Beschikking van de Commissie van 26 april 2004 houdende wijziging van Beschikking 97/365/EG door opneming van inrichtingen in IJsland in de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer van vleesproducten toestaan (1)(Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1520) 5
*2004/381/EG: Beschikking van de Commissie van 26 april 2004 houdende wijziging van Beschikking 99/710/EG door opneming van inrichtingen in IJsland in de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer van gehakt vlees en vleesbereidingen toestaan (1)(Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1521) 9
*2004/382/EG: Besluit van de Commissie van 26 april 2004 tot vaststelling van invoerbesluiten van de Gemeenschap voor bepaalde chemische stoffen krachtens Verordening (EG) nr. 304/2003 van het Europees Parlement en de Raad (1) 13
*2004/383/EG: Aanbeveling van de Commissie van 27 april 2004 betreffende het gebruik van financiële derivaten door instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (1)(Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1541/1) 36
*2004/384/EG: Aanbeveling van de Commissie van 27 april 2004 betreffende bepaalde gegevens die overeenkomstig schema C van bijlage I bij Richtlijn 85/611/EEG van de Raad in het vereenvoudigd prospectus moeten worden vermeld (1)(Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1541/2) 47
*2004/385/EG: Besluit van de Commissie van 27 april 2004 houdende overdracht van het beheer van de steun voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in Hongarije gedurende de pretoetredingsperiode aan uitvoeringsorganen 62
*2004/386/EG: Beschikking van de Commissie van 28 april 2004 betreffende de financiële bijdrage van de Gemeenschap aan het Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten (OIE) voor het bemiddelingsproces van het OIE in 2004 (1) 66
*2004/387/EG: Besluit van de Commissie van 28 april 2004 inzake de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Mexicaanse Staten met betrekking tot wijzigingen van bijlage I bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Mexicaanse Staten betreffende de wederzijdse erkenning en bescherming van de benamingen van gedistilleerde dranken, in verband met de uitbreiding 69
*2004/394/EG: Aanbeveling van de Commissie van 29 april 2004 inzake de resultaten van de risicobeoordeling en de strategieën ter beperking van de risico's voor de stoffen: acetonitril; acrylamide; acrylonitril; acrylzuur; butadieen; waterstoffluoride; waterstofperoxide; methacrylzuur; methylmethacrylaat; tolueen; trichloorbenzeen (1)(Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1446) 79
(1) Voor de EER relevante tekst

NL


Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top