EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:114:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 114, 21 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 114
47e jaargang
21 april 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 731/2004 van de Commissie van 20 april 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 732/2004 van de Commissie van 20 april 2004 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van rijst van de oogsten 1999, 2000 en 2001 uit de voorraad van het Spaanse interventiebureau 3
Verordening (EG) nr. 733/2004 van de Commissie van 20 april 2004 betreffende de invoercertificaten voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië 10
*Verordening (EG) nr. 734/2004 van de Commissie van 20 april 2004 houdende vaststelling van overgangsmaatregelen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2316/1999 met betrekking tot de minimumoppervlakte voor een steunaanvraag voor het verkoopseizoen 2004/2005, in verband met de toetreding van Malta tot de Europese Unie 12
*Verordening (EG) nr. 735/2004 van de Commissie van 20 april 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1972/2003 betreffende de overgangsmaatregelen die voor het handelsverkeer van landbouwproducten moeten worden vastgesteld wegens de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije 13
*Richtlijn 2004/46/EG van de Commissie van 16 april 2004 tot wijziging van Richtlijn 95/31/EG wat E 955 sucralose en E 962 zout van aspartaam-acesulfaam betreft (1) 15
*Richtlijn 2004/55/EG van de Commissie van 20 april 2004 tot wijziging van Richtlijn 66/401/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen (1) 18

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2004/363/EC
*Beschikking van de Commissie van 6 april 2004 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza in de Verenigde Staten van Amerika (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1310) (1) 19
2004/364/EC
*Beschikking van de Commissie van 6 april 2004 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza in Canada (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1311) (1) 22
2004/365/EC
*Beschikking van de Commissie van 13 april 2004 tot wijziging van de Beschikkingen 98/119/EG, 98/121/EG en 98/125/EG houdende goedkeuring van de meerjarige oriëntatieprogramma's voor de vissersvloten van Frankrijk, Nederland en Ierland (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1300) 25
2004/366/EC
*Beschikking van de Commissie van 13 april 2004 tot goedkeuring van de eerste fase van het technisch actieplan 2004 voor de verbetering van de landbouwstatistiek (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1303) 32
2004/367/EC
*Beschikking van de Commissie van 19 april 2004 tot wijziging van Beschikking 95/30/EG teneinde de voorwaarden vast te stellen voor de invoer uit Marokko van tweekleppige weekdieren van de soort Acanthocardia tuberculatum die overeenkomstig de voorschriften van Beschikking 96/77/EG zijn verzameld en verwerkt (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1386) (1) 36

Bericht aan de lezers — het Publicatieblad van de Europese Unie in 20 talen S3
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top