EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:111:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 111, 17 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 111
47e jaargang
17 april 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 706/2004 van de Commissie van 16 april 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 707/2004 van de Commissie van 6 april 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1725/2003 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad 3
Verordening (EG) nr. 708/2004 van de Commissie van 16 april 2004 tot vaststelling van de hoeveelheid van bepaalde producten uit de sector melk en zuivelproducten die voor de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2004 beschikbaar zijn in het kader van door de Gemeenschap geopende contingenten 18
*Verordening (EG) nr. 709/2004 van de Commissie van 16 april 2004 tot vaststelling van overgangsmaatregelen in de sector wijn in verband met de toetreding van Malta tot de Europese Unie 21
*Verordening (EG) nr. 710/2004 van de Commissie van 16 april 2004 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 780/2003 betreffende een deelcontintent voor bevroren rundvlees van GN-code 0202 en producten van GN-code 02062991 23
*Verordening (EG) nr. 711/2004 van de Commissie van 16 april 2004 houdende overgangsmaatregelen met betrekking tot de invoercertificaataanvragen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 780/2003 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor bevroren rundvlees van GN-code 0202 en producten van GN-code 02062991, ingevolge de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie 24
Verordening (EG) nr. 712/2004 van de Commissie van 16 april 2004 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter die gelden voor de 139e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 27
Verordening (EG) nr. 713/2004 van de Commissie van 16 april 2004 tot vaststelling van de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 139e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 29
Verordening (EG) nr. 714/2004 van de Commissie van 16 april 2004 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs van mageremelkpoeder voor de 58e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2799/1999 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving 31
Verordening (EG) nr. 715/2004 van de Commissie van 16 april 2004 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 311e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 32
Verordening (EG) nr. 716/2004 van de Commissie van 16 april 2004 tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor boter in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 581/2004 33
Verordening (EG) nr. 717/2004 van de Commissie van 16 april 2004 tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor mageremelkpoeder in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 582/2004 35
Verordening (EG) nr. 718/2004 van de Commissie van 16 april 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2314/2003 ten aanzien van de termijn voor de indiening van de biedingen voor de laatste deelinschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van rogge uit de voorraden van het Duitse interventiebureau 36
Verordening (EG) nr. 719/2004 van de Commissie van 16 april 2004 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van volwitte voorgekookte (parboiled) langkorrelige B rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1877/2003 37
Verordening (EG) nr. 720/2004 van de Commissie van 16 april 2004 betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige B gedopte rijst bestemd voor het eiland Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1878/2003 38
Verordening (EG) nr. 721/2004 van de Commissie van 16 april 2004 betreffende de offertes voor de uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1875/2003 39
Verordening (EG) nr. 722/2004 van de Commissie van 16 april 2004 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1876/2003 40

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2004/344/EC
*Beschikking van de Commissie van 23 maart 2004 tot vaststelling van de toewijzing van de prestatiereserve per lidstaat voor bijstandsverlening uit de structuurfondsen van de Gemeenschap in het kader van de doelstellingen 1, 2 en 3 en het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij voor de gebieden buiten doelstelling 1 (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 883) 41
2004/345/EC
*Aanbeveling van de Commissie van 6 april 2004 inzake handhaving op het gebied van verkeersveiligheid (1) 75

Rectificaties
*Rectificatie van Beschikking 2004/203/EG van de Commissie van 18 februari 2004 tot vaststelling van een modelcertificaat voor het niet-commerciële verkeer van honden, katten en fretten uit derde landen (PB L 65 van 3.3.2004) 83
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top