Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:099:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 99, 03 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 99
47e jaargang
3 april 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 625/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot verlenging en wijziging van Verordening (EG) nr. 1659/98 van de Raad betreffende gedecentraliseerde samenwerking 1
*Besluit nr. 626/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot wijziging van Besluit nr. 508/2000/EG tot oprichting van het programma "Cultuur 2000" (1) 3
Verordening (EG) nr. 627/2004 van de Commissie van 2 april 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 4
Verordening (EG) nr. 628/2004 van de Commissie van 2 april 2004 betreffende de offertes voor de uitvoer van volwitte voorgekookte (parboiled) langkorrelige B-rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1877/2003 6
Verordening (EG) nr. 629/2004 van de Commissie van 2 april 2004 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1875/2003 7
Verordening (EG) nr. 630/2004 van de Commissie van 2 april 2004 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1876/2003 8

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2004/305/EC
*Besluit van de Raad van 22 maart 2004 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, zoals bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee inzake de visserij voor de kust van Guinee, voor de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2008 9
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, zoals bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee inzake de visserij voor de kust van Guinee, voor de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2008 11
2004/306/EC
*Besluit van de Raad van 2 april 2004 tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, en tot intrekking van Besluit 2003/902/EG 28
Commissie
2004/307/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 december 2003 inzake de steunregeling die Italië ten uitvoer heeft gelegd voor natuurrampen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4328) 30
2004/308/EC
*Besluit van de Commissie van 2 april 2004 houdende overdracht van het beheer van de steun voor een pretoetredingsmaatregel op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de Republiek Slovenië gedurende de pretoetredingsperiode aan uitvoeringsorganen 59
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2004/000/CFSP
*Gemeenschappelijk Standpunt 2004/309/GBVB van de Raad van 2 april 2004 inzake de actualisering van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme en houdende intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2003/906/GBVB 61
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top