EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:089:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 89, 26 maart 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 89
47e jaargang
26 maart 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 553/2004 van de Commissie van 25 maart 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 554/2004 van de Commissie van 25 maart 2004 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen 3
*Verordening (EG) nr. 555/2004 van de Commissie van 25 maart 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1555/96 met betrekking tot de drempelvolumes voor de toepassing van de aanvullende rechten voor tomaten, artisjokken, courgetten, sinaasappelen, citroenen en appelen 6
Verordening (EG) nr. 556/2004 van de Commissie van 25 maart 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten 8
Verordening (EG) nr. 557/2004 van de Commissie van 25 maart 2004 houdende vaststelling van het definitieve eenheidsbedrag van de restitutie, en van het percentage in de sector groenten en fruit afgegeven uitvoercertificaten van het B-stelsel (tomaten, sinaasappelen, citroenen en appelen) 16
Verordening (EG) nr. 558/2004 van de Commissie van 25 maart 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 18
Verordening (EG) nr. 559/2004 van de Commissie van 25 maart 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen 21
Verordening (EG) nr. 560/2004 van de Commissie van 25 maart 2004 betreffende de nieuwe toewijzing, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1081/1999, van de rechten op invoer van stieren, koeien en vaarzen, niet bestemd voor de slacht, van bepaalde bergrassen 23
Verordening (EG) nr. 561/2004 van de Commissie van 25 maart 2004 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 24
Verordening (EG) nr. 562/2004 van de Commissie van 25 maart 2004 met betrekking tot de afgifte van invoercertificaten voor olijfolie in het kader van het tariefcontigent voor Tunesië 28
Verordening (EG) nr. 563/2004 van de Commissie van 25 maart 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten 29
Verordening (EG) nr. 564/2004 van de Commissie van 25 maart 2004 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van haver in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1814/2003 32
Verordening (EG) nr. 565/2004 van de Commissie van 25 maart 2004 betreffende de offertes voor de invoer van sorgho die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 238/2004 33
Verordening (EG) nr. 566/2004 van de Commissie van 25 maart 2004 betreffende de offertes voor de invoer van maïs die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2315/2003 34
*Richtlijn 2004/34/EG van de Commissie van 23 maart 2004 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Richtlijn 96/74/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake textielbenamingen met het oog op de aanpassing aan de technische vooruitgang (1) 35

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2004/282/EURATOM
*Besluit van de Commissie van 29 maart 1999 betreffende sluiting van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Republiek Kazachstan inzake nucleaire veiligheid 36
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Republiek Kazachstan inzake nucleaire veiligheid 37
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top