Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:087:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 87, 25 maart 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 87
47e jaargang
25 maart 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 540/2004 van de Commissie van 24 maart 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 541/2004 van de Commissie van 23 maart 2004 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 3
Verordening (EG) nr. 542/2004 van de Commissie van 24 maart 2004 houdende afwijking, voor het jaar 2004, van de Verordeningen (EG) nr. 1371/95 en (EG) nr. 1372/95 wat betreft de data van afgifte van uitvoercertificaten in de sectoren eieren en slachtpluimvee 7
*Verordening (EG) nr. 543/2004 van de Commissie van 24 maart 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1520/2000 tot vaststelling van de gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen voor de regeling aangaande de toekenning van restituties bij uitvoer en de criteria voor de vaststelling van het restitutiebedrag betreffende bepaalde landbouwproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen 8
*Verordening (EG) nr. 544/2004 van de Commissie van 24 maart 2004 tot vaststelling van overgangsmaatregelen met het oog op de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, wat de in artikel 14 van Verordening (EG) nr. 1520/2000 bedoelde reserve betreft 10
*Verordening (EG) nr. 545/2004 van de Commissie van 24 maart 2004 tot wijziging van Verordening (EG) Nr. 32/2000 van de Raad naar aanleiding van de wijzigingen van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief 12
*Verordening (EG) nr. 546/2004 van de Commissie van 24 maart 2004 tot wijziging van de bijlagen I, II en III van Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (1) 13
Verordening (EG) nr. 547/2004 van de Commissie van 24 maart 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie 16
Verordening (EG) nr. 548/2004 van de Commissie van 24 maart 2004 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 18

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2004/277/EC, EURATOM
*Beschikking van de Commissie van 29 december 2003 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Beschikking 2001/792/EG, Euratom van de Raad tot vaststelling van een communautair mechanisme ter vergemakkelijking van versterkte samenwerking bij bijstandsinterventies in het kader van civiele bescherming (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 5185) (1) 20
2004/278/EC
*Besluit van de Commissie van 10 februari 2004 betreffende het standpunt van de Gemeenschap over de wijzigingen in de aanhangsels van bijlage 4 bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten 31
2004/279/EC
*Beschikking van de Commissie van 19 maart 2004 betreffende een leidraad voor de uitvoering van Richtlijn 2002/3/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende ozon in de lucht (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 764) (1) 50
2004/280/EC
*Beschikking van de Commissie van 19 maart 2004 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor het in de handel brengen van bepaalde producten van dierlijke oorsprong, verkregen in Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 845) (1) 60
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top