Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:085:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 85, 23 maart 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 85
47e jaargang
23 maart 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 525/2004 van de Commissie van 22 maart 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 526/2004 van de Commissie van 22 maart 2004 tot wijziging van elementen van het productdossier van de benaming in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen (Espárrago de Navarra) 3
Verordening (EG) nr. 527/2004 van de Commissie van 22 maart 2004 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in maart 2004 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Bulgarije en Roemenië 7
Verordening (EG) nr. 528/2004 van de Commissie van 22 maart 2004 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in maart 2004 worden ingediend, in het kader van de regeling die is vastgesteld in de tussen de Gemeenschap, enerzijds, en Estland, Letland en Litouwen, anderzijds, gesloten overeenkomsten betreffende vrijhandel 9
Verordening (EG) nr. 529/2004 van de Commissie van 22 maart 2004 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in maart 2004 worden ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor varkensvlees en bepaalde andere landbouwproducten 11
Verordening (EG) nr. 530/2004 van de Commissie van 22 maart 2004 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten, die in maart 2004 worden ingediend op grond van de tariefcontingenten voor de invoer van bepaalde producten in de varkensvleessector voor de periode van 1 tot en met 30 april 2004 13
Verordening (EG) nr. 531/2004 van de Commissie van 22 maart 2004 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in maart 2004 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomst met Slovenië 15
Verordening (EG) nr. 532/2004 van de Commissie van 22 maart 2004 inzake de aanvragen voor uitvoercertificaten voor rijst en breukrijst waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld 17
*Richtlijn 2004/31/EG van de Commissie van 17 maart 2004 tot wijziging van de bijlagen I, II, III, IV en V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen 18
*Richtlijn 2004/32/EG van de Commissie van 17 maart 2004 houdende wijziging van Richtlijn 2001/32/EG met betrekking tot bepaalde beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisicos bestaan 24

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2004/32/EC
*Informatie betreffende de datum van inwerkingtreding van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 26
Commissie
2004/272/EC
*Beschikking van de Commissie van 1 oktober 2003 betreffende de steunmaatregel die Duitsland voornemens is ten uitvoer te brengen ten gunste van de firma Frenzel Kyffhäuser Tiefkühlkost GmbH (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3383) 27
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top