EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:083:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 83, 20 maart 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 83
47e jaargang
20 maart 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 517/2004 van de Commissie van 19 maart 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 518/2004 van de Commissie van 19 maart 2004 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten 3
*Verordening (EG) nr. 519/2004 van de Commissie van 19 maart 2004 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 800/1999 ten aanzien van de uitvoer van producten van de sector melk en zuivelproducten 4
Verordening (EG) nr. 520/2004 van de Commissie van 19 maart 2004 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van volwitte voorgekookte (parboiled) langkorrelige B rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1877/2003 6
Verordening (EG) nr. 521/2004 van de Commissie van 19 maart 2004 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1875/2003 7
Verordening (EG) nr. 522/2004 van de Commissie van 19 maart 2004 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1876/2003 8
Verordening (EG) nr. 523/2004 van de Commissie van 19 maart 2004 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 9
*Verordening (EG) nr. 524/2004 van de Commissie van 19 maart 2004 tot eenendertigste wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad 10

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2004/265/EC
*Besluit van de Raad van 8 maart 2004 inzake de sluiting van een memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de overheidsdienst voor toerisme van de Volksrepubliek China inzake visa en aanverwante kwesties met betrekking tot het bezoek van groepen toeristen vanuit China (ADS) 12
Memorandum van overeenstemming tussen de overheidsdienst voor toerisme van de Volksrepubliek China en de Europese Gemeenschap inzake visa en aanverwante kwesties met betrekking tot het bezoek van groepen toeristen vanuit China (ADS) 14
*Informatie over de inwerkingtreding van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Malta betreffende de overeenstemmingsbeoordeling en aanvaarding van industrieproducten (OOA) 22
Commissie
2004/266/EC
*Beschikking van de Commissie van 17 maart 2004 houdende machtiging om de voorgeschreven gegevens onuitwisbaar aan te brengen op de verpakkingen van zaaizaad van voedergewassen (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 819) (1) 23
2004/267/EC
*Beschikking van de Commissie van 17 maart 2004 tot wijziging van Beschikking 1999/813/EG tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten van oorsprong uit de Socialistische Republiek Vietnam, wat betreft de aanwijzing van de bevoegde instantie en het modelgezondheidscertificaat (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 825) (1) 26
Europese Centrale Bank
2004/268/EC
*Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 13 februari 2004 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2003/2 inzake bepaalde statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank en de rapportageprocedures voor statistische informatie van de nationale centrale banken met betrekking tot monetaire en bancaire statistieken (ECB/2004/1) 29
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top