EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:080:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 80, 18 maart 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 80
47e jaargang
18 maart 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 491/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot instelling van een programma voor financiële en technische bijstand aan derde landen op het gebied van migratie en asiel (AENEAS) 1
*Verordening (EG) nr. 492/2004 van de Raad van 8 maart 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1338/2002 tot instelling van een definitief compenserend recht op sulfanilzuur uit India en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1339/2002 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op sulfanilzuur uit, onder meer, India 6
Verordening (EG) nr. 493/2004 van de Commissie van 17 maart 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 8
Verordening (EG) nr. 494/2004 van de Commissie van 17 maart 2004 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 10
Verordening (EG) nr. 495/2004 van de Commissie van 17 maart 2004 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector eieren voor de periode vanaf 18 maart 2004 13
Verordening (EG) nr. 496/2004 van de Commissie van 17 maart 2004 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee voor de periode vanaf 18 maart 2004 15
Verordening (EG) nr. 497/2004 van de Commissie van 17 maart 2004 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rietsuiker in het kader van bepaalde tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten 17
*Verordening (EG) nr. 498/2004 van de Commissie van 17 maart 2004 tot aanpassing van verscheidene verordeningen betreffende de markt voor op basis van groenten en fruit verwerkte producten in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie 20
*Verordening (EG) nr. 499/2004 van de Commissie van 17 maart 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1082/2003 wat betreft de termijn en het model voor verslagen in de rundvleessector (1) 24
Verordening (EG) nr. 500/2004 van de Commissie van 17 maart 2004 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 26

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2004/255/EC
*Besluit van de Commissie van 17 maart 2004 tot intrekking van Besluit 2002/611/EG van de Commissie tot aanvaarding van een verbintenis die was aangeboden in het kader van de antidumping- en antisubsidieprocedure betreffende de invoer van sulfanilzuur uit India 29
2004/256/EC
*Beschikking van de Commissie van 17 maart 2004 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza in de Verenigde Staten van Amerika (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 835) (1) 31
Europese Centrale Bank
2004/257/EC
*Besluit van de Europese Centrale Bank van 19 februari 2004 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de Europese Centrale Bank (ECB/2004/2) 33
2004/258/EC
*Besluit van de Europese Centrale Bank van 4 maart 2004 inzake de toegang van het publiek tot documenten van de Europese Centrale Bank (ECB/2004/3) 42
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top