EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:078:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 78, 16 maart 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 78
47e jaargang
16 maart 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 476/2004 van de Commissie van 15 maart 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 477/2004 van de Commissie van 15 maart 2004 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 276/2004 bedoelde tweede openbare inschrijving 3
*Verordening (EG) nr. 478/2004 van de Commissie van 15 maart 2004 betreffende de vrijgave van de zekerheid in verband met de invoercertificaten voor preferentiële suiker die op grond van Verordening (EEG) nr. 2782/76 zijn afgegeven 5
*Verordening (EG) nr. 479/2004 van de Commissie van 15 maart 2004 tot vaststelling van de hoeveelheden ruwe tabak die in Italië in het kader van de garantiedrempel voor de oogst 2004 naar een andere soortengroep mogen worden overgedragen 6
*Verordening (EG) nr. 480/2004 van de Commissie van 15 maart 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2182/2002 met betrekking tot de afwijking, voor 2004, van de uiterste data voor de mededeling van de financieringsplannen voor de acties die worden gefinancierd uit het Gemeenschappelijk Fonds voor tabak en voor de definitieve verdeling van de middelen uit dat fonds over de lidstaten 8
Verordening (EG) nr. 481/2004 van de Commissie van 15 maart 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector varkensvlees 9
Verordening (EG) nr. 482/2004 van de Commissie van 15 maart 2004 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 11
Verordening (EG) nr. 483/2004 van de Commissie van 15 maart 2004 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 14
Verordening (EG) nr. 484/2004 van de Commissie van 15 maart 2004 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 16
Verordening (EG) nr. 485/2004 van de Commissie van 15 maart 2004 tot wederinvoering van het preferentiële douanerecht bij invoer van eenbloemige anjers (standaard) van oorsprong uit Jordanië 18
Verordening (EG) nr. 486/2004 van de Commissie van 15 maart 2004 tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van eenbloemige anjers (standaard) van oorsprong uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 20

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2004/246/EC
*Beschikking van de Raad van 2 maart 2004 houdende machtiging van de lidstaten om in het belang van de Europese Gemeenschap het Protocol van 2003 bij het Internationaal Verdrag betreffende de instelling van een Internationaal Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie van 1992 te ondertekenen, te bekrachtigen of ertoe toe te treden en houdende machtiging van Oostenrijk en Luxemburg om in het belang van de Europese Gemeenschap toe te treden tot de basisakten 22
Protocol van 2003 bij het Internationaal Verdrag betreffende de instelling van een Internationaal Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie van 1992 24
Protocol van 1992 tot wijziging van het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie van 1969 32
Protocol van 1992 tot wijziging van het Internationaal Verdrag betreffende de instelling van een Internationaal Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie van 1971 40
Commissie
2004/247/EC
*Beschikking van de Commissie van 10 maart 2004 betreffende de niet-opneming van simazin in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 727) (1) 50
2004/248/EC
*Beschikking van de Commissie van 10 maart 2004 betreffende de niet-opneming van atrazin in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 731) (1) 53
2004/249/EC
*Beschikking van de Commissie van 11 maart 2004 betreffende een vragenlijst voor de verslagen van de lidstaten over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 714) (1) 56
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top