Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:072:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 72, 11 maart 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 72
47e jaargang
11 maart 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 435/2004 van de Raad van 8 maart 2004 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op natriumcyclamaat uit de Volksrepubliek China en Indonesië 1
*Verordening (EG) nr. 436/2004 van de Raad van 8 maart 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1784/2000 van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve invordering van het voorlopige recht op de invoer van bepaalde hulpstukken (fittings) van smeedbaar gietijzer voor buisleidingen uit Brazilië, Tsjechië, Japan, de Volksrepubliek China, de Republiek Korea en Thailand 15
*Verordening (EG) nr. 437/2004 van de Raad van 8 maart 2004 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op de invoer van grote regenboogforellen van oorsprong uit Noorwegen en de Faeröer 23
*Verordening (EG) nr. 438/2004 van de Raad van 8 maart 2004 tot uitbreiding van de schorsing van het uitgebreide antidumpingrecht dat was ingesteld bij Verordening (EG) nr. 1023/2003 op de invoer van bepaalde hulpstukken (fittings) van smeedbaar gietijzer voor buisleidingen die vanuit Argentinië zijn verzonden, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Argentinië 42
Verordening (EG) nr. 439/2004 van de Commissie van 10 maart 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 44
Verordening (EG) nr. 440/2004 van de Commissie van 10 maart 2004 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit 46
*Verordening (EG) nr. 441/2004 van de Commissie van 9 maart 2004 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 47
*Verordening (EG) nr. 442/2004 van de Commissie van 10 maart 2004 tot vaststelling voor het verkoopseizoen 2002/2003 van de voorschotten op de productieheffingen in de sector suiker 51
*Verordening (EG) nr. 443/2004 van de Commissie van 10 maart 2004 tot vaststelling van de hoeveelheden van de leveringsverplichtingen voor de krachtens het ACS-protocol en de overeenkomst met India in te voeren rietsuiker voor de leveringsperiode 2003/2004 52
*Verordening (EG) nr. 444/2004 van de Commissie van 10 maart 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1535/2003 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad wat de steunregeling voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit betreft 54
*Verordening (EG) nr. 445/2004 van de Commissie van 10 maart 2004 tot wijziging van bijlage I van Richtlijn 92/118/EEG van de Raad wat betreft darmen van dieren, reuzel en gesmolten vet en konijnenvlees en vlees van gekweekt wild (1) 60
*Verordening (EG) nr. 446/2004 van de Commissie van 10 maart 2004 tot intrekking van een aantal beschikkingen inzake dierlijke bijproducten (1) 62
*Verordening (EG) nr. 447/2004 van de Commissie van 10 maart 2004 tot vaststelling van voorschriften om voor Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Slovenië en Slowakije de overgang te vergemakkelijken van de steun op grond van Verordening (EG) nr. 1268/1999 naar de steun op grond van de Verordeningen (EG) nr. 1257/1999 en (EG) nr. 1260/1999 64
*Verordening (EG) nr. 448/2004 van de Commissie van 10 maart 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1685/2000 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad met betrekking tot de subsidiabiliteit van de uitgaven voor door structuurfondsen medegefinancierde verrichtingen, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1145/2003 66
Verordening (EG) nr. 449/2004 van de Commissie van 10 maart 2004 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rietsuiker in het kader van bepaalde tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten 78
Verordening (EG) nr. 450/2004 van de Commissie van 10 maart 2004 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (citroenen) 81
Verordening (EG) nr. 451/2004 van de Commissie van 10 maart 2004 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (tomaten, sinaasappelen en appelen) 83
Verordening (EG) nr. 452/2004 van de Commissie van 10 maart 2004 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 85

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2004/235/EC
*Beschikking van de Commissie van 1 maart 2004 tot vaststelling van aanvullende garanties ten aanzien van Salmonellae voor de verzending naar Finland en Zweden van legkippen (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 582) (1) 86

Rectificaties
*Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2295/2003 van de Commissie van 23 december 2003 houdende bepalingen voor de toepassing van Verordening (EEG) nr. 1907/90 van de Raad betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren (PB L 340 van 24.12.2003) 91
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top