EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:071:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 71, 10 maart 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 71
47e jaargang
10 maart 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 431/2004 van de Commissie van 9 maart 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 432/2004 van de Commissie van 5 maart 2004 betreffende de achtste aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (1) 3
*Verordening (EG) nr. 433/2004 van de Commissie van 9 maart 2004 tot intrekking van een aantal beschikkingen inzake de invoer uit derde landen van dierlijke bijproducten (1) 5
Verordening (EG) nr. 434/2004 van de Commissie van 9 maart 2004 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 7
*Richtlijn 2004/19/EG van de Commissie van 1 maart 2004 tot wijziging van Richtlijn 2002/72/EG inzake materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (1) 8
*Richtlijn 2004/29/EG van de Commissie van 4 maart 2004 betreffende de vaststelling van de kenmerken en de minimumeisen voor het onderzoek van de wijnstokrassen 22

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2004/232/EC
*Beschikking van de Commissie van 3 maart 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het gebruik van halon 2402 (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 639) 28
2004/233/EC
*Beschikking van de Commissie van 4 maart 2004 tot machtiging van bepaalde laboratoria om de doelmatigheid van antirabiësvaccinatie bij sommige als huisdier gehouden carnivoren te controleren (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 646) (1) 30
2004/234/EC
*Besluit van de Commissie van 9 maart 2004 tot beëindiging van het nieuw onderzoek overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad, van de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op geïntegreerde compacte fluorescentielampen (CFL-i) uit de Volksrepubliek China 35
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top