EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:063:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 63, 28 februari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 63
47e jaargang
28 februari 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 352/2004 van de Commissie van 27 februari 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 353/2004 van de Commissie van 27 februari 2004 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter die gelden voor de 136e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 3
Verordening (EG) nr. 354/2004 van de Commissie van 27 februari 2004 tot vaststelling van de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 136e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 5
Verordening (EG) nr. 355/2004 van de Commissie van 27 februari 2004 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 89e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving 7
Verordening (EG) nr. 356/2004 van de Commissie van 27 februari 2004 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 308e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 8
Verordening (EG) nr. 357/2004 van de Commissie van 27 februari 2004 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten 9
Verordening (EG) nr. 358/2004 van de Commissie van 27 februari 2004 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker 10
*Verordening (EG) nr. 359/2004 van de Commissie van 27 februari 2004 tot vaststelling van voor Verordening (EG) nr. 2125/95 geldende overgangsmaatregelen in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije 11
*Verordening (EG) nr. 360/2004 van de Commissie van 27 februari 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1445/95 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees 13
*Verordening (EG) nr. 361/2004 van de Commissie van 27 februari 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2497/96 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector slachtpluimvee, van de regeling waarin is voorzien in de Associatieovereenkomst en de Interim-overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Israël 15
Verordening (EG) nr. 362/2004 van de Commissie van 27 februari 2004 houdende opening van een preferentieel tariefcontingent voor de invoer van ruwe rietsuiker van oorsprong uit de ACS-staten met het oog op de voorziening van de raffinaderijen in de periode van 1 maart tot en met 30 juni 2004 18
*Verordening (EG) nr. 363/2004 van de Commissie van 25 februari 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 68/2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun 20
*Verordening (EG) nr. 364/2004 van de Commissie van 25 februari 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001 wat betreft uitbreiding van het toepassingsgebied tot steun voor onderzoek en ontwikkeling 22
*Verordening (EG) nr. 365/2004 van de Commissie van 27 februari 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2233/2003 houdende opening van communautaire tariefcontingenten voor schapen, geiten, schapenvlees en geitenvlees voor 2004 30
Verordening (EG) nr. 366/2004 van de Commissie van 27 februari 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2259/2003 met betrekking tot de beschikbare hoeveelheid waarvoor certificaataanvragen voor de invoer van bepaalde producten van de sector varkensvlees kunnen worden ingediend voor de periode van 1 tot en met 30 april 2004 31
Verordening (EG) nr. 367/2004 van de Commissie van 27 februari 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2261/2003 met betrekking tot de beschikbare hoeveelheid waarvoor certificaataanvragen voor de invoer van bepaalde producten van de sector varkensvlees kunnen worden ingediend voor de periode van 1 tot en met 30 april 2004 33
Verordening (EG) nr. 368/2004 van de Commissie van 27 februari 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2262/2003 met betrekking tot de beschikbare hoeveelheid waarvoor certificaataanvragen voor de invoer van bepaalde producten van de sector varkensvlees kunnen worden ingediend voor de periode van 1 tot en met 30 april 2004 35
Verordening (EG) nr. 369/2004 van de Commissie van 27 februari 2004 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst 37
Verordening (EG) nr. 370/2004 van de Commissie van 27 februari 2004 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van volwitte voorgekookte (parboiled) langkorrelige B rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1877/2003 39
Verordening (EG) nr. 371/2004 van de Commissie van 27 februari 2004 tot vaststelling van de maximumsubsidie voor de verzending van langkorrelige B gedopte rijst naar het eiland Réunion in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1878/2003 40
Verordening (EG) nr. 372/2004 van de Commissie van 27 februari 2004 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1875/2003 41
Verordening (EG) nr. 373/2004 van de Commissie van 27 februari 2004 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1876/2003 42
Verordening (EG) nr. 374/2004 van de Commissie van 27 februari 2004 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 43
Verordening (EG) nr. 375/2004 van de Commissie van 27 februari 2004 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 44
Verordening (EG) nr. 376/2004 van de Commissie van 27 februari 2004 tot vaststelling van de productierestitutie voor olijfolie die wordt gebruikt voor de vervaardiging van bepaalde conserven 47

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2004/194/EC
*Besluit van de Raad van 10 februari 2004 tot wijziging van Besluit 2001/264/EG betreffende de vaststelling van beveiligingsvoorschriften van de Raad 48
Commissie
2004/195/EC
*Beschikking van de Commissie van 29 september 2000 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt en de werking van de EER-overeenkomst wordt verklaard (Zaak COMP/M.1879-Boeing/Hughes) (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2740) (1) 53
2004/196/EC
*Besluit nr. 3/2004 van 10 februari 2004 van het Comité dat is vastgesteld krachtens de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake wederzijdse erkenning van de overeenstemmingsbeoordeling, met betrekking tot de vermelding van een overeenstemmingsbeoordelingsinstantie in het sectoraal hoofdstuk Uitrusting en beschermingssystemen voor gebruik in een potentieel explosieve omgeving 67
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2004/197/CFSP
*Besluit 2004/197/GBVB van de Raad van 23 februari 2004 tot instelling van een mechanisme voor het beheer van de financiering van de gemeenschappelijke kosten van de operaties van de Europese Unie die gevolgen hebben op militair of defensiegebied 68

Rectificaties
*Rectificatie van Aanbeveling 2004/2/Euratom van de Commissie van 18 december 2003 inzake gestandaardiseerde informatie over de lozing van radioactieve stoffen in de lucht en het water door kerncentrales en opwerkingsfabrieken in normaal bedrijf (PB L 2 van 6.1.2004) 83
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top