Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:058:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 58, 26 februari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 58
47e jaargang
26 februari 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 321/2004 van de Commissie van 25 februari 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 322/2004 van de Commissie van 23 februari 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1291/2000 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten 3
*Verordening (EG) nr. 323/2004 van de Commissie van 25 februari 2004 houdende aanpassing van Verordening (EEG) nr. 1686/72 naar aanleiding van de toetreding van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie 14
*Verordening (EG) nr. 324/2004 van de Commissie van 25 februari 2004 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (1) 16
Verordening (EG) nr. 325/2004 van de Commissie van 25 februari 2004 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rietsuiker in het kader van bepaalde tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten 19
*Verordening (EG) nr. 326/2004 van de Commissie van 24 februari 2004 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 21

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
Permanent Comité van de EVA-Staten
4/2003/SC
*Besluit van het Permanent Comité van de EVA-Staten Nr. 4/2003/SC van 4 december 2003 tot instelling van een Interimcomité voor het financieel mechanisme van de EER 25
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2004/188/CFSP
*Besluit 2004/188/GBVB van de Raad van 23 februari 2004 betreffende de benoeming van het hoofd van de missie/directeur van politie van de Politiemissie van de Europese Unie (EUPM) 27
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top