EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:052:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 52, 21 februari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 52
47e jaargang
21 februari 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 304/2004 van de Commissie van 20 februari 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 305/2004 van de Commissie van 20 februari 2004 houdende opening van een inschrijving voor de toekenning van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (tomaten, sinaasappelen, citroenen en appelen) 3
*Verordening (EG) nr. 306/2004 van de Commissie van 19 februari 2004 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op polyethyleentereftalaat uit Australië, de Volksrepubliek China en Pakistan 5
*Verordening (EG) nr. 307/2004 van de Commissie van 20 februari 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1520/2000 tot vaststelling van de gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen voor de regeling aangaande de toekenning van restituties bij uitvoer en de criteria voor de vaststelling van het restitutiebedrag betreffende bepaalde landbouwproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen, en tot vaststelling van speciale maatregelen voor bepaalde restitutiecertificaten 35
*Verordening (EG) nr. 308/2004 van de Commissie van 20 februari 2004 tot herverdeling van de niet-benutte hoeveelheden van de kwantitatieve contingenten die in 2003 van toepassing waren op bepaalde producten uit de Volksrepubliek China 37
Verordening (EG) nr. 309/2004 van de Commissie van 20 februari 2004 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van volwitte voorgekookte (parboiled) langkorrelige B rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1877/2003 45
Verordening (EG) nr. 310/2004 van de Commissie van 20 februari 2004 betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige B gedopte rijst bestemd voor het eiland Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1878/2003 46
Verordening (EG) nr. 311/2004 van de Commissie van 20 februari 2004 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1875/2003 47
Verordening (EG) nr. 312/2004 van de Commissie van 20 februari 2004 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1876/2003 48
Verordening (EG) nr. 313/2004 van de Commissie van 20 februari 2004 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 49
*Richtlijn 2004/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling op basis van de vraag naar nuttige warmte binnen de interne energiemarkt en tot wijziging van Richtlijn 92/42/EEG 50
*Richtlijn 2004/15/EG van de Raad van 10 februari 2004 tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG ter verlenging van de termijn tijdens welke de lidstaten kunnen worden gemachtigd een verlaagd BTW-tarief toe te passen op bepaalde arbeidsintensieve diensten 61

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2004/161/EC
*Beschikking van de Raad van 10 februari 2004 tot verlenging van de geldigheidsduur van Beschikking 2000/185/EG waarbij de lidstaten worden gemachtigd om overeenkomstig de procedure vastgesteld in artikel 28, lid 6, van Richtlijn 77/388/EEG een verlaagd BTW-tarief op bepaalde arbeidsintensieve diensten toe te passen 62
2004/162/EC
*Beschikking van de Raad van 10 februari 2004 betreffende de "octroi de mer"-regeling in de Franse overzeese departementen en tot verlenging van Beschikking 89/688/EG 64
Commissie
2004/163/EC
*Aanbeveling van de Commissie van 17 februari 2004 inzake het gecoördineerde controleprogramma op het gebied van diervoeding voor het jaar 2004 krachtens Richtlijn 95/53/EG van de Raad (1) 70
2004/164/EC
*Beschikking van de Commissie van 19 februari 2004 tot wijziging van Beschikking 2004/130/EG betreffende het tijdelijk in de handel brengen van bepaald zaaizaad van de soort Vicia faba L. dat niet aan de eisen van Richtlijn 66/401/EEG van de Raad voldoet (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 492) (1) 77
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top