EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:049:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 49, 19 februari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 49
47e jaargang
19 februari 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 betreffende een bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen in de Gemeenschap en de uitvoering van het Protocol van Kyoto 1
Verordening (EG) nr. 281/2004 van de Commissie van 18 februari 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 9
*Verordening (EG) nr. 282/2004 van de Commissie van 18 februari 2004 betreffende de vaststelling van een document voor de aangifte en de veterinaire controle van uit derde landen afkomstige dieren die in de Gemeenschap worden binnengebracht (1) 11
*Verordening (EG) nr. 283/2004 van de Commissie van 18 februari 2004 tot opening van een onderzoek naar de mogelijke ontduiking van de compenserende maatregelen die werden ingesteld bij Verordening (EG) nr. 2597/1999 van de Raad ten aanzien van polyethyleentereftalaatfolie (PET) uit India door verzending van deze folie uit Brazilië en Israël, al dan niet aangegeven als van oorsprong zijnde uit Brazilië of Israël, en tot registratie van deze invoer 25
*Verordening (EG) nr. 284/2004 van de Commissie van 18 februari 2004 tot opening van een onderzoek naar de mogelijke ontduiking van de antidumpingmaatregelen die werden ingesteld bij Verordening (EG) nr. 1676/2001 van de Raad ten aanzien van polyethyleentereftalaatfolie (PET) uit, onder andere, India door verzending van deze folie uit Brazilië en Israël, al dan niet aangegeven als van oorsprong zijnde uit Brazilië of Israël, en tot registratie van deze invoer 28
*Verordening (EG) nr. 285/2004 van de Commissie van 18 februari 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1306/2003 met betrekking tot de termijn voor de afhaling van de alcohol 31
Verordening (EG) nr. 286/2004 van de Commissie van 18 februari 2004 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 32
Verordening (EG) nr. 287/2004 van de Commissie van 18 februari 2004 inzake de aanvragen voor uitvoercertificaten voor rijst en breukrijst waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld 35
*Richtlijn 2004/3/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot wijziging van de Richtlijnen 70/156/EEG en 80/1268/EEG van de Raad wat betreft de meting van de emissie van kooldioxide en het brandstofverbruik van voertuigen van categorie N1 (1) 36

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2004/146/EC
*Beschikking van de Commissie van 12 februari 2004 tot wijziging van Beschikking 2003/135/EG wat de uitbreiding van de uitroeiings- en vaccinatieprogramma's in de Kreis Bad Kreuznach (Duitsland) en de beëindiging van de vaccinatieprogramma's in het Land Saarland (Duitsland) betreft (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 337) (1) 42
2004/147/EC
*Beschikking van de Commissie van 12 februari 2004 betreffende de financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van bepaalde communautaire referentielaboratoria op het gebied van diergezondheid en levende dieren in 2004 (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 343) 44
2004/148/EC
*Beschikking van de Commissie van 18 februari 2004 tot vaststelling, voor 2004, van een indicatieve verdeling over de lidstaten van de financiële middelen van het Communautair Fonds voor tabak voor de in de artikelen 13 en 14 van Verordening (EG) nr. 2182/2002 bedoelde acties (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 493) 47
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top