EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:046:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 46, 17 februari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 46
47e jaargang
17 februari 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91 (1) 1
Verklaring van de Commissie 8
Verordening (EG) nr. 262/2004 van de Commissie van 16 februari 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 9
*Verordening (EG) nr. 263/2004 van de Commissie van 16 februari 2004 houdende verlenging met zes maanden van de toepassing van Verordening (EG) nr. 1475/2003 inzake de bescherming van koudwaterkoraalriffen tegen de gevolgen van de trawlvisserij in een gebied ten noordwesten van Schotland 11
*Verordening (EG) nr. 264/2004 van de Commissie van 16 februari 2004 tot afwijking van Verordening (EG) nr. 1503/96 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad met betrekking tot de invoerrechten in de rijstsector 12
Verordening (EG) nr. 265/2004 van de Commissie van 16 februari 2004 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in het kader van de A1- en B-stelsels in de sector groenten en fruit (tomaten, sinaasappelen, citroenen en appelen) 15
Verordening (EG) nr. 266/2004 van de Commissie van 16 februari 2004 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit, andere dan voor toegevoegde suiker toegekende restituties (voorlopig verduurzaamde kersen, gepelde tomaten, gekonfijte kersen, bereide hazelnoten en sommige sinaasappelsappen) 18
Verordening (EG) nr. 267/2004 van de Commissie van 16 februari 2004 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 20
Verordening (EG) nr. 268/2004 van de Commissie van 16 februari 2004 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee 22
Verordening (EG) nr. 269/2004 van de Commissie van 16 februari 2004 betreffende de invoercertificaten voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië 24
Verordening (EG) nr. 270/2004 van de Commissie van 16 februari 2004 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 26
Verordening (EG) nr. 271/2004 van de Commissie van 16 februari 2004 tot machtiging van overboekingen tussen de kwantitatieve maxima voor textiel- en kledingproducten uit Macau 28
*Verordening (EG) nr. 272/2004 van de Commissie van 16 februari 2004 waarbij machtiging wordt verleend tot de overdracht tussen de kwantitatieve beperkingen voor textiel- en kledingproducten van oorsprong uit de Volksrepubliek China 30

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2004/140/EC
*Beschikking van de Commissie van 11 februari 2004 betreffende de niet-opneming van fenthion in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 313) (1) 32
2004/141/EC
*Beschikking van de Commissie van 12 februari 2004 betreffende de niet-opneming van amitraz in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 332) (1) 35
2004/142/EC
*Beschikking van de Commissie van 12 februari 2004 tot vaststelling van de financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van bepaalde communautaire referentielaboratoria in de veterinaire sector (residuen) voor het jaar 2004 (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 334) 38
2004/143/EC
*Besluit van de Commissie van 13 februari 2004 houdende overdracht van het beheer van de steun voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de Republiek Estland gedurende de pretoetredingsperiode aan uitvoeringsorganen 40
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top