Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:037:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 37, 10 februari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 37
47e jaargang
10 februari 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 222/2004 van de Commissie van 9 februari 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 223/2004 van de Commissie van 9 februari 2004 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2301/97 betreffende de opneming van bepaalde benamingen in het "specificiteitscertificeringsregister" als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2082/92 van de Raad inzake de specificiteitscertificering voor landbouwproducten en levensmiddelen (Hushållsost) 3
*Verordening (EG) nr. 224/2004 van de Commissie van 9 februari 2004 tot vaststelling van het in Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad bedoelde steunbedrag voor de particuliere opslag van boter en room en houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 2771/1999 5
Verordening (EG) nr. 225/2004 van de Commissie van 9 februari 2004 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 7

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2004/126/EC
*Besluit van de Raad van 22 december 2003 betreffende de sluiting van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko 8
Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko 9
2004/127/EC
*Besluit van de Raad van 22 december 2003 betreffende de sluiting van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Tunesië 16
Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Tunesië 17
Commissie
2004/128/EC
*Beschikking van de Commissie van 23 januari 2004 tot vaststelling van de financiële bijstand van de Gemeenschap voor de opslag van voor de aanmaak van mond- en klauwzeervaccin bestemde antigenen in Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk in 2004 (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 102) (1) 24
2004/129/EC
*Beschikking van de Commissie van 30 januari 2004 betreffende de niet-opneming van bepaalde werkzame stoffen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stoffen bevatten (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 152) (1) 27
2004/130/EC
*Beschikking van de Commissie van 30 januari 2004 betreffende het tijdelijk in de handel brengen van bepaald zaaizaad van de soort Vicia faba L. dat niet aan de eisen van Richtlijn 66/401/EEG van de Raad voldoet (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 161) (1) 32
2004/131/EC
*Beschikking van de Commissie van 9 februari 2004 houdende principiële erkenning dat de dossiers die zijn ingediend voor grondig onderzoek met het oog op eventuele opneming van FEN 560 en penoxsulam in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad, volledig zijn (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 274) (1) 34
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top