EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:034:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 34, 06 februari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 34
47e jaargang
6 februari 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 198/2004 van de Commissie van 5 februari 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 199/2004 van de Commissie van 5 februari 2004 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 3
Verordening (EG) nr. 200/2004 van de Commissie van 5 februari 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 5
Verordening (EG) nr. 201/2004 van de Commissie van 5 februari 2004 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen van witte suiker voor de twintigste deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1290/2003 7
Verordening (EG) nr. 202/2004 van de Commissie van 5 februari 2004 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van rijst van de oogst 1999 uit de voorraad van het Spaanse interventiebureau 8
Verordening (EG) nr. 203/2004 van de Commissie van 5 februari 2004 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van rijst van de oogst 1999 uit de voorraad van het Franse interventiebureau 15
Verordening (EG) nr. 204/2004 van de Commissie van 5 februari 2004 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van rijst van de oogsten 1998 en 1999 uit de voorraad van het Italiaanse interventiebureau 23
*Verordening (EG) nr. 205/2004 van de Commissie van 5 februari 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3175/94 houdende bepalingen voor de toepassing van de specifieke regeling voor de voorziening van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee met graanproducten en tot vaststelling van de op ramingen berustende voorzieningsbalans 31
*Verordening (EG) nr. 206/2004 van de Commissie van 5 februari 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2316/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen 33
Verordening (EG) nr. 207/2004 van de Commissie van 5 februari 2004 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 37
Verordening (EG) nr. 208/2004 van de Commissie van 5 februari 2004 betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1814/2003 38
Verordening (EG) nr. 209/2004 van de Commissie van 5 februari 2004 betreffende de offertes voor de invoer van maïs die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2315/2003 39

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2004/113/EC
*Besluit van de Raad van 20 januari 2004 inzake de sluiting van een overeenkomst betreffende de overeenstemmingsbeoordeling en aanvaarding van industrieproducten tussen de Europese Gemeenschap en Malta (OOA) 40
Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Malta betreffende de overeenstemmingsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten (OOA) 42
Commissie
2004/114/EC
*Beschikking van de Commissie van 29 oktober 2003 betreffende de door Nederland ten uitvoer gelegde steunmaatregelen ten gunste van jachthavens zonder winstoogmerk in Nederland (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3890) (1) 63
2004/115/EC
*Beschikking van de Commissie van 10 december 2003 betreffende de steunregeling voor het Thüringer Industriebeteiligungsfonds (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4495) (1) 70
2004/116/EC
*Besluit nr. 1/2004 van 16 januari 2004 van het comité dat is vastgesteld in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake wederzijdse erkenning van de overeenstemmingsbeoordeling, met betrekking tot de vermelding van een overeenstemmingsbeoordelingsorgaan in het sectoraal hoofdstuk Speelgoed 72
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top