EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:029:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 29, 03 februari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 29
47e jaargang
3 februari 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 183/2004 van de Commissie van 2 februari 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 184/2004 van de Commissie van 2 februari 2004 tot beëindiging van het systeem van toezicht achteraf op bepaalde ijzer- en staalproducten dat is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1695/2002 3
*Verordening (EG) nr. 185/2004 van de Commissie van 2 februari 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 94/2002 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2826/2000 van de Raad betreffende voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt 4
*Verordening (EG) nr. 186/2004 van de Commissie van 2 februari 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad en van Verordening (EG) nr. 2571/97 wat betreft de codes van de gecombineerde nomenclatuur voor gezoete koekjes en biscuits, en wafels en wafeltjes 6
Verordening (EG) nr. 187/2004 van de Commissie van 2 februari 2004 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 8
Verordening (EG) nr. 188/2004 van de Commissie van 2 februari 2004 tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van eenbloemige anjers (standaard) van oorsprong uit Jordanië 10
Verordening (EG) nr. 189/2004 van de Commissie van 2 februari 2004 tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van veelbloemige anjers (tros) van oorsprong uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 12

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2004/189/EC
*Mededeling betreffende de inwerkingtreding van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Staat Israël betreffende liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer en de vervanging van de Protocollen nrs. 1 en 2 bij de Associatieovereenkomst EG-Israël 14
*Mededeling betreffende de inwerkingtreding van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko inzake de liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer en de vervanging van de Protocollen nr. 1 en nr. 3 bij de Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko 14
*Mededeling betreffende de inwerkingtreding van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van de bepalingen in verband met de handel en aanverwante zaken van de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds 14
2004/97/EC, EURATOM
*Besluit in onderlinge overeenstemming genomen door de vertegenwoordigers van de lidstaten, op het niveau van de staatshoofden en regeringsleiders bijeen, van 13 december 2003 inzake de vestigingsplaatsen van bepaalde bureaus en organen van de Europese Unie 15
Commissie
2004/98/EC
*Beschikking van de Commissie van 29 januari 2004 tot intrekking van Beschikking 96/293/EG houdende beschermende maatregelen ten aanzien van visserijproducten van oorsprong uit Mauritanië. (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 128) (1) 16
2004/99/EC
*Beschikking van de Commissie van 29 januari 2004 betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de evaluatie van methoden voor het aantonen van verwerkte dierlijke eiwitten in diervoeders (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 131) 17

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 152/2004 van de Commissie van 28 januari 2004 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rijst voor de aanvragen die de eerste tien werkdagen van januari 2004 zijn ingediend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 327/98 (PB L 24 van 29.1.2004) 19
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top