Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:012:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 12, 17 januari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 12
47e jaargang
17 januari 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 74/2004 van de Raad van 13 januari 2004 tot instelling van een definitief compenserend recht op katoenhoudend beddenlinnen uit India 1
Verordening (EG) nr. 75/2004 van de Commissie van 16 januari 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 30
Verordening (EG) nr. 76/2004 van de Commissie van 16 januari 2004 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter die gelden voor de 133e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 32
Verordening (EG) nr. 77/2004 van de Commissie van 16 januari 2004 tot vaststelling van de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 133e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 34
Verordening (EG) nr. 78/2004 van de Commissie van 16 januari 2004 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 86e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving 36
Verordening (EG) nr. 79/2004 van de Commissie van 16 januari 2004 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 305e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 37
Verordening (EG) nr. 80/2004 van de Commissie van 16 januari 2004 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van knoflook voor het kwartaal van 1 maart tot en met 31 mei 2004 38
*Verordening (EG) nr. 81/2004 van de Commissie van 16 januari 2004 houdende opening van openbare verkopen van alcohol uit wijnbouwproducten voor gebruik als bio-ethanol in de Gemeenschap 40
Verordening (EG) nr. 82/2004 van de Commissie van 16 januari 2004 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs van mageremelkpoeder voor de 52e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2799/1999 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving 43
Verordening (EG) nr. 83/2004 van de Commissie van 16 januari 2004 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 44

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Europees Parlement
Raad
2004/55/EC
*Besluit van het Europees Parlement en de Raad van 22 december 2003 houdende benoeming van de in artikel 286 van het EG-Verdrag voorziene onafhankelijke controleautoriteit (Europees toezichthouder voor gegevensbescherming) 47
Commissie
2004/56/EC
*Beschikking van de Commissie van 23 december 2003 met betrekking tot de voortzetting in 2004 van de communautaire vergelijkende proeven en tests voor teeltmateriaal en plantgoed van Prunus domestica op grond van Richtlijn 92/34/EEG, waarmee in 2002 een aanvang is gemaakt 48
2004/57/EC
*Beschikking van de Commissie van 23 december 2003 met betrekking tot de voortzetting in 2004 van de communautaire vergelijkende proeven en tests voor zaaizaad en teeltmateriaal van gramineae, Triticum aestivum, Vitis vinifera, Brassica napus en Allium ascalonicum waarmee in 2003 op grond van de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 92/33/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG en 2002/57/EG van de Raad een aanvang is gemaakt 49
2004/58/EC
*Beschikking van de Commissie van 23 december 2003 met betrekking tot de voortzetting in 2004 van de communautaire vergelijkende proeven en tests voor teeltmateriaal en plantgoed van Prunus domestica, waarmee in 2003 op grond van Richtlijn 92/34/EEG een aanvang is gemaakt 50
2004/59/EC
*Beschikking van de Commissie van 23 december 2003 met betrekking tot de voortzetting in 2004 van de communautaire vergelijkende proeven en tests voor teeltmateriaal van siergewassen, met name van Chamaecyparis, Ligustrum vulgare en Euphorbia fulgens, waarmee in 2002 op grond van Richtlijn 98/56/EG van de Raad is begonnen 51
2004/60/EC
*Beschikking van de Commissie van 23 december 2003 met betrekking tot de voortzetting in 2004 van de communautaire vergelijkende proeven en tests voor teeltmateriaal van siergewassen, met name van Chamaecyparis, Ligustrum vulgare en Euphorbia fulgens en bloembollen (Narcissus), waarmee in 2002 op grond van Richtlijn 98/56/EG een aanvang is gemaakt 52
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2004/61/CFSP
*Besluit van de Raad 2004/61/GBVB van 26 mei 2003 betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Slowaakse Republiek betreffende de deelname van de strijdkrachten van de Slowaakse Republiek aan de door de Europese Unie geleide troepenmacht (EUF) in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 53
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Slowaakse Republiek betreffende de deelname van de strijdkrachten van de Slowaakse Republiek aan de door de Europese Unie geleide troepenmacht (EUF) in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 54
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top