Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:010:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 10, 16 januari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 10
47e jaargang
16 januari 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG, Euratom) nr. 64/2004 van de Raad van 9 januari 2004 houdende vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 juli 2003 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die in derde landen tewerkgesteld zijn 1
*Verordening (EG) nr. 65/2004 van de Commissie van 14 januari 2004 tot vaststelling van een systeem voor de ontwikkeling en toekenning van eenduidige identificatienummers voor genetisch gemodificeerde organismen 5
Verordening (EG) nr. 66/2004 van de Commissie van 15 januari 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 11
*Verordening (EG) nr. 67/2004 van de Commissie van 15 januari 2004 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 174/1999 met betrekking tot de geldigheidsduur van de uitvoercertificaten in de sector melk en zuivelproducten 13
*Verordening (EG) nr. 68/2004 van de Commissie van 15 januari 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 622/2003 van de Commissie tot vaststelling van maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart (1) 14
*Verordening (EG) nr. 69/2004 van de Commissie van 15 januari 2004 tot goedkeuring van afwijkingen van bepaalde voorschriften van Richtlijn 1999/105/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal dat afgeleid is van bepaald uitgangsmateriaal 16
Verordening (EG) nr. 70/2004 van de Commissie van 15 januari 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten 18
Verordening (EG) nr. 71/2004 van de Commissie van 15 januari 2004 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 24
Verordening (EG) nr. 72/2004 van de Commissie van 15 januari 2004 betreffende de offertes voor de invoer van maïs die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2315/2003 27
Verordening (EG) nr. 73/2004 van de Commissie van 15 januari 2004 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van haver in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1814/2003 28
*Richtlijn 2003/127/EG van de Commissie van 23 december 2003 tot wijziging van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen (1) 29

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2004/50/EC
*Beschikking van de Commissie van 17 september 2003 betreffende de vrijstelling van de klimaatwijzigingsheffing die het Verenigd Koninkrijk van plan is ten uitvoer te leggen voor mijngas (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3242) (1) 54
2004/51/EC
*Beschikking van de Commissie van 23 december 2003 inzake de financiële bijdrage van de Gemeenschap in de subsidiabele kosten van de uitroeiing van aviaire influenza in Duitsland in 2003 (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 5009) (1) 60
2004/52/EC
*Beschikking van de Commissie van 9 januari 2004 tot wijziging van de Beschikkingen 90/14/EEG, 91/270/EEG, 92/471/EEG, 94/63/EG, 94/577/EG en 2002/613/EG wat de eisen betreft die worden gesteld aan de invoer van sperma van runderen (huisdieren), eicellen en embryo's van runderen en varkens (huisdieren) en sperma van varkens (huisdieren) en tot intrekking van Beschikking 93/693/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 5401) (1) 67
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top