EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:006:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 6, 10 januari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 6
47e jaargang
10 januari 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 36/2004 van de Commissie van 9 januari 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 37/2004 van de Commissie van 9 januari 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 747/2001 van de Raad betreffende de communautaire tariefcontingenten en referentiehoeveelheden voor bepaalde landbouwproducten van oorsprong uit Marokko 3
*Verordening (EG) nr. 38/2004 van de Commissie van 9 januari 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 314/2002 houdende uitvoeringsbepalingen voor de quotaregeling in de sector suiker 13
*Verordening (EG) nr. 39/2004 van de Commissie van 9 januari 2004 tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker 16
*Verordening (EG) nr. 40/2004 van de Commissie van 9 januari 2004 betreffende het in artikel 16 van Verordening (EG) nr. 800/1999 bedoelde bewijs dat de douaneformaliteiten voor de invoer van suiker in een derde land zijn vervuld 17
*Verordening (EG) nr. 41/2004 van de Commissie van 9 januari 2004 houdende wijziging en correctie van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1259/1999 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 19
Verordening (EG) nr. 42/2004 van de Commissie van 9 januari 2004 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van knoflook voor het kwartaal van 1 december 2003 tot en met 29 februari 2004 22
Verordening (EG) nr. 43/2004 van de Commissie van 9 januari 2004 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van volwitte voorgekookte (parboiled) langkorrelige B rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1877/2003 24
Verordening (EG) nr. 44/2004 van de Commissie van 9 januari 2004 betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige B gedopte rijst bestemd voor het eiland Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1878/2003 25
Verordening (EG) nr. 45/2004 van de Commissie van 9 januari 2004 betreffende de offertes voor de uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1875/2003 26
Verordening (EG) nr. 46/2004 van de Commissie van 9 januari 2004 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1876/2003 27
Verordening (EG) nr. 47/2004 van de Commissie van 9 januari 2004 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 28

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2004/24/EC
*Aanbeveling van de Commissie van 19 december 2003 betreffende een gecoördineerd programma voor 2004 inzake de officiële controle op levensmiddelen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4878) (1) 29
2004/25/EC
*Beschikking van de Commissie van 22 december 2003 tot wijziging van Beschikking 2002/657/EG wat betreft de vaststelling van minimaal vereiste prestatielimieten (MRPL's) voor bepaalde residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4961) (1) 38
2004/26/EC
*Beschikking van de Commissie van 22 december 2003 inzake de bijdrage van de Gemeenschap voor 2003 in de financiering van een programma ter bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen in de Franse overzeese departementen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4974) 40
2004/27/EC
*Beschikking van de Commissie van 23 december 2003 tot wijziging van Beschikking 2003/678/EG over een eerste financiële bijdrage van de Gemeenschap in de subsidiabele kosten voor de uitroeiing van aviaire influenza in Nederland in 2003 (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4980) (1) 45
2004/28/EC
*Beschikking van de Commissie van 23 december 2003 tot wijziging van de Beschikkingen 2002/799/EG en 2002/943/EG wat betreft de herverdeling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitroeiing en bewaking van dierziekten en voor controles ter voorkoming van zoönoses voor 2003 (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 5014) (1) 47
2004/29/EC
*Beschikking van de Commissie van 23 december 2003 tot wijziging van de Beschikkingen 2002/798/EG en 2002/934/EG wat betreft de herverdeling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap aan de TSE-bewakingsprogramma's van de lidstaten voor 2003 (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 5026) 51
2004/30/EC
*Beschikking van de Commissie van 23 december 2003 tot vaststelling van specifieke voorwaarden voor de invoer van verwerkte en ingevroren tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en zeeslakken uit Peru en tot intrekking van de Beschikkingen 2001/338/EG en 95/174/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 5053) (1) 53
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2004/31/EC
*Gemeenschappelijk Standpunt 2004/31/GBVB van de Raad van 9 januari 2004 met betrekking tot de instelling van een embargo op wapens, munitie en militaire uitrusting ten aanzien van Soedan 55

Rectificaties
*Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1789/2003 van de Commissie van 11 september 2003 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 281 van 30.10.2003) 57
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top