EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:003:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 3, 07 januari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 3
47e jaargang
7 januari 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 12/2004 van de Commissie van 6 januari 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 13/2004 van de Commissie van 8 december 2003 tot vaststelling van de lijst van waterwegen van maritieme aard, bedoeld in artikel 3, onder d), van Verordening (EEG) nr. 1108/70 van de Raad (1) 3
*Verordening (EG) nr. 14/2004 van de Commissie van 30 december 2003 tot vaststelling van de voorzieningsbalansen en van de communautaire steun voor de voorziening van bepaalde essentiële producten voor menselijke consumptie, voor verwerking of voor verbruik als productiemiddel in de landbouw en voor de levering van levende dieren en eieren aan de ultraperifere regios overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 1452, (EG) nr. 1453/2001 en (EG) nr. 1454/2001 van de Raad 6

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2004/5/EC
*Besluit van de Commissie van 5 november 2003 tot instelling van het Comité van Europese bankentoezichthouders (1) 28
2004/6/EC
*Besluit van de Commissie van 5 november 2003 tot instelling van het Comité van Europese toezichthouders op verzekeringen en bedrijfspensioenen (1) 30
2004/7/EC
*Besluit van de Commissie van 5 november 2003 tot wijziging van Besluit 2001/527/EG tot instelling van het Comité van Europese effectenregelgevers (1) 32
2004/8/EC
*Besluit van de Commissie van 5 november 2003 tot wijziging van Besluit 2001/528/EG tot instelling van het Europees Comité voor het effectenbedrijf (1) 33
2004/9/EC
*Besluit van de Commissie van 5 november 2003 tot instelling van het Europees Comité voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (1) 34
2004/10/EC
*Besluit van de Commissie van 5 november 2003 tot instelling van het Europees Comité voor het bankwezen (1) 36
2004/11/EC
*Beschikking van de Commissie van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorschriften voor de uitvoering van de communautaire vergelijkende proeven en tests voor zaaizaad en teeltmateriaal van bepaalde landbouw- en groentegewassen en wijnstokken op grond van de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 92/33/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG en 2002/57/EG van de Raad voor de jaren 2004 en 2005 (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4836) (1) 38

Rectificaties
*Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1832/2002 van de Commissie van 1 augustus 2002 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 290 van 28.10.2002) 43
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top