EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:346:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 346, 31 december 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 346
46e jaargang
31 december 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 2330/2003 van de Commissie van 30 december 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 2331/2003 van de Commissie van 23 december 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2501/2001 van de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2004 en houdende tenuitvoerlegging van artikel 12 van die verordening 3
*Verordening (EG) nr. 2332/2003 van de Commissie van 30 december 2003 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 2535/2001 met betrekking tot de periode voor het indienen van aanvragen van invoercertificaten voor zuivelproducten in het kader van contingenten 12
*Verordening (EG) nr. 2333/2003 van de Commissie van 30 december 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1555/96 met betrekking tot de drempelvolumes voor de toepassing van de aanvullende rechten voor peren, citroenen, appelen en courgettes 13
*Verordening (EG) nr. 2334/2003 van de Commissie van 30 december 2003 houdende afwijking voor 2004 van Verordening (EG) nr. 2125/95 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor conserven van paddestoelen 15
*Verordening (EG) nr. 2335/2003 van de Commissie van 30 december 2003 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 2402/96 voor het jaar 2004 ten aanzien van de tariefcontingenten voor maniokzetmeel 17
*Verordening (EG) nr. 2336/2003 van de Commissie van 30 december 2003 houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 670/2003 van de Raad tot vaststelling van specifieke maatregelen betreffende de markt voor ethylalcohol uit landbouwproducten 19
*Verordening (EG) nr. 2337/2003 van de Commissie van 30 december 2003 tot rectificatie van Verordening (EG) nr. 1903/2003 houdende vaststelling van de opbrengst aan olijven en aan olie voor het verkoopseizoen 2002/2003 26
*Verordening (EG) nr. 2338/2003 van de Commissie van 30 december 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2001 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad met betrekking tot het handelsverkeer van producten van de wijnbouwsector met derde landen 28
*Verordening (EG) nr. 2339/2003 van de Commissie van 30 december 2003 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3149/92 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden aan de meest behoeftigen in de Gemeenschap 29
*Verordening (EG) nr. 2340/2003 van de Commissie van 29 december 2003 houdende afwijking voor 2004 van Verordening (EG) nr. 1279/98 tot vaststelling van de bepalingen voor de toepassing van de tariefcontingenten voor rundvlees die bij de Besluiten 2003/286/EG, 2003/298/EG, 2003/299/EG, 2003/18/EG, 2003/263/EG en 2003/285/EG van de Raad zijn vastgesteld voor Bulgarije, Tsjechië, Slowakije, Roemenië, Polen en Hongarije 31
*Verordening (EG) nr. 2341/2003 van de Commissie van 29 december 2003 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 780/2003 betreffende een deelcontingent voor bevroren vlees van runderen van GN-code 0202 en producten van GN-code 02062991 33
*Verordening (EG) nr. 2342/2003 van de Commissie van 29 december 2003 tot toekenning aan de Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka van de bijzondere stimuleringsregelingen ter bescherming van de rechten van werknemers 34
*Verordening (EG) nr. 2343/2003 van de Commissie van 23 december 2003 betreffende de indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur 36
*Verordening (EG) nr. 2344/2003 van de Commissie van 30 december 2003 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief 38
*Verordening (EG) nr. 2345/2003 van de Commissie van 23 december 2003 betreffende de indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur 41
Verordening (EG) nr. 2346/2003 van de Commissie van 30 december 2003 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 45
Verordening (EG) nr. 2347/2003 van de Commissie van 30 december 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten 48
Verordening (EG) nr. 2348/2003 van de Commissie van 30 december 2003 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 54
*Richtlijn 2003/122/Euratom van de Raad van 22 december 2003 inzake de controle op hoogactieve ingekapselde radioactieve bronnen en weesbronnen 57

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/917/EC
*Besluit van de Raad van 22 december 2003 inzake de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Staat Israël betreffende liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer en de vervanging van de Protocollen nrs. 1 en 2 bij de Associatieovereenkomst EG-Israël 65
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de staat Israël betreffende liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer en de vervanging van de Protocollen nrs. 1 en 2 bij de Associatieovereenkomst tussen de EG en Israël 67
*Besluit nr. 2/2003 van de samenwerkingsraad van de Europese Gemeenschap en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië van 22 december 2003 tot verdere liberalisering van de handel in landbouw- en visserijproducten 88
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top