Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:313:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 313, 28 november 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 313
46e jaargang
28 november 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 2076/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 2077/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 3
Verordening (EG) nr. 2078/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 5
Verordening (EG) nr. 2079/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 7
Verordening (EG) nr. 2080/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen van witte suiker voor de vijftiende deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1290/2003 10
*Verordening (EG) nr. 2081/2003 van de Commissie van 27 november 2003 betreffende de nomenclatuur van landen en gebieden voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de lidstaten (1) 11
*Verordening (EG) nr. 2082/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling van tijdelijke maatregelen in verband met de goedkeuring van autonome overgangsmaatregelen betreffende de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Malta 21
*Verordening (EG) nr. 2083/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling van afwijkingen van Verordening (EG) nr. 800/1999 ten aanzien van producten in de vorm van goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen, die uitgevoerd worden naar andere derde landen dan Malta 23
*Verordening (EG) nr. 2084/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1081/2000 van de Raad betreffende een verbod op de verkoop en de levering aan en de uitvoer naar Birma/Myanmar van uitrusting die voor binnenlandse repressie of terrorisme kan worden gebruikt, en betreffende het bevriezen van de middelen van bepaalde personen die in dat land belangrijke regeringsposten bekleden 25
Verordening (EG) nr. 2085/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 27
Verordening (EG) nr. 2086/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen 30
Verordening (EG) nr. 2087/2003 van de Commissie van 27 november 2003 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 32
Verordening (EG) nr. 2088/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten 35
Verordening (EG) nr. 2089/2003 van de Commissie van 27 november 2003 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 41
Verordening (EG) nr. 2090/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 45
Verordening (EG) nr. 2091/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 47
Verordening (EG) nr. 2092/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout 49
Verordening (EG) nr. 2093/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag 51
Verordening (EG) nr. 2094/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst 53
Verordening (EG) nr. 2095/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van haver in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1814/2003 55
Verordening (EG) nr. 2096/2003 van de Commissie van 27 november 2003 betreffende de offertes voor de invoer van maïs die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1620/2003 56
Verordening (EG) nr. 2097/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten 57

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/830/EC, EURATOM
*Besluit van de Raad van 24 november 2003 houdende benoeming van een Oostenrijks lid van het Economisch en Sociaal Comité 60
Commissie
2003/831/EC
*Beschikking van de Commissie van 20 november 2003 tot wijziging van de Beschikkingen 2001/881/EG en 2002/459/EG wat betreft wijzigingen in en verdere toevoegingen aan de lijst van grensinspectieposten (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4234) (1) 61
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2003/832/CFSP
*Besluit 2003/832/GBVB van de Raad van 26 mei 2003 betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Republiek Letland betreffende de deelname van de Republiek Letland aan de door de Europese Unie geleide troepenmacht (EUF) in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 78
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Republiek Letland betreffende de deelname van de Republiek Letland aan de door de Europese Unie geleide troepenmacht (EUF) in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 79

Rectificaties
*Rectificatie van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende de wijziging van de bijlagen bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Nieuw-Zeeland inzake sanitaire maatregelen voor de handel in levende dieren en dierlijke producten (PB L 214 van 26.8.2003) 82
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top