EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:309:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 309, 26 november 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 309
46e jaargang
26 november 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2065/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 10 november 2003 inzake in of op levensmiddelen gebruikte of te gebruiken rookaroma's 1
*Besluit nr. 2066/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 november 2003 tot voortzetting van de toepassing van areal frame sampling en teledetectie in de landbouwstatistiek in de periode 2004-2007 en tot wijziging van Besluit nr. 1445/2000/EG 9
Verordening (EG) nr. 2067/2003 van de Commissie van 25 november 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 10
Verordening (EG) nr. 2068/2003 van de Commissie van 25 november 2003 inzake de aanvragen voor uitvoercertificaten voor rijst en breukrijst waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld 12
Verordening (EG) nr. 2069/2003 van de Commissie van 25 november 2003 houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 2058/2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1876/2003 13

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/822/EC
*Besluit van de Raad van 17 november 2003 inzake de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de Commissie van de Codex alimentarius 14

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2029/2003 van de Commissie van 18 november 2003 betreffende de verkoop, bij periodieke openbare inschrijving, van rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus (PB L 301 van 19.11.2003) 22
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2046/2003 van de Commissie van 20 november 2003 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen (PB L 303 van 21.11.2003) 22
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top