Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:308:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 308, 25 november 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 308
46e jaargang
25 november 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2059/2003 van de Raad van 17 november 2003 houdende wijziging van Verordening nr. 79/65/EEG tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Economische Gemeenschap 1
Verordening (EG) nr. 2060/2003 van de Commissie van 24 november 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 3
*Verordening (EG) nr. 2061/2003 van de Commissie van 24 november 2003 houdende een derde wijziging van Verordening (EG) nr. 1030/2003 van de Raad betreffende een aantal beperkende maatregelen ten aanzien van Liberia 5
*Verordening (EG) nr. 2062/2003 van de Commissie van 24 november 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant 7
*Verordening (EG) nr. 2063/2003 van de Commissie van 24 november 2003 inzake de stopzetting van de visserij op blauwe wijting door vaartuigen die de vlag van Zweden voeren 12
Verordening (EG) nr. 2064/2003 van de Commissie van 24 november 2003 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 13
*Richtlijn 2003/89/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 november 2003 tot wijziging van Richtlijn 2000/13/EG met betrekking tot de vermelding van de ingrediënten van levensmiddelen (1) 15

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/815/EC
*Besluit van de Raad van 17 november 2003 houdende benoeming van een Spaans plaatsvervangend lid in het Comité van de Regio's 19
2003/816/EC
*Besluit van de Raad van 17 november 2003 houdende benoeming van een Duits lid van het Comité van de Regio's 20
2003/817/EC
*Besluit van de Raad van 17 november 2003 houdende benoeming van een Duits gewoon lid en een Duits plaatsvervangend lid in het Comité van de Regio's 21
2003/818/EC
*Besluit van de Raad van 17 november 2003 houdende benoeming van een Italiaans lid van het Comité van de Regio's 22
Commissie
2003/819/EC
*Beschikking van de Commissie van 19 november 2003 tot wijziging van Beschikking 1999/815/EG betreffende maatregelen houdende verbod op het op de markt brengen van speelgoed- en kinderverzorgingsartikelen die bestemd zijn om door kinderen jonger dan drie jaar in de mond te worden gestopt en vervaardigd zijn van zacht PVC dat bepaalde ftalaten bevat (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4295) (1) 23
2003/820/EC
*Besluit van de Commissie van 20 november 2003 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 februari, 1 maart, 1 april, 1 mei en 1 juni 2003 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die in derde landen tewerkgesteld zijn 25
2003/821/EC
*Beschikking van de Commissie van 21 november 2003 over de passende bescherming van persoonsgegevens op Guernsey (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4309) (1) 27
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top