Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:303:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 303, 21 november 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 303
46e jaargang
21 november 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 2043/2003 van de Commissie van 20 november 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 2044/2003 van de Commissie van 20 november 2003 tot vaststelling van administratieve procedures voor de tweede tranche van de kwantitatieve contingenten die in 2004 van toepassing zijn op bepaalde producten uit de Volksrepubliek China 3
*Verordening (EG) nr. 2045/2003 van de Commissie van 20 november 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1509/2003 ten aanzien van de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de interne markt van gerst uit de voorraden van het Duitse interventiebureau betrekking heeft 10
Verordening (EG) nr. 2046/2003 van de Commissie van 20 november 2003 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 12
Verordening (EG) nr. 2047/2003 van de Commissie van 20 november 2003 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 16
Verordening (EG) nr. 2048/2003 van de Commissie van 20 november 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 17
*Verordening (EG) nr. 2049/2003 van de Commissie van 20 november 2003 tot vijfentwintigste wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad 20
Verordening (EG) nr. 2050/2003 van de Commissie van 20 november 2003 betreffende de offertes voor de invoer van maïs die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1620/2003 22
Verordening (EG) nr. 2051/2003 van de Commissie van 20 november 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van haver in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1814/2003 23

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/808/EC
*Besluit nr. 1/2003 van het bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten opgerichte Gemengd Landbouwcomité van 21 oktober 2003 tot vaststelling van zijn reglement van orde 24
2003/809/EC
*Besluit nr. 2/2003 van het bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten opgerichte Gemengd Landbouwcomité van 21 oktober 2003 tot oprichting van de werkgroepen en tot vaststelling van de mandaten van deze groepen 27
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top