Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:289:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 289, 07 november 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 289
46e jaargang
7 november 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1954/2003 van de Raad van 4 november 2003 betreffende het beheer van de visserijinspanning voor bepaalde vangstgebieden en visbestanden van de Gemeenschap, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 685/95 en (EG) nr. 2027/95 1
Verordening (EG) nr. 1955/2003 van de Commissie van 6 november 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 8
*Verordening (EG) nr. 1956/2003 van de Commissie van 6 november 2003 tot vaststelling van de hoeveelheden die aan de importeurs worden toegewezen uit de eerste tranche van de communautaire kwantitatieve contingenten die in 2004 op bepaalde producten van oorsprong uit de Volksrepubliek China van toepassing zijn 10
*Verordening (EG) nr. 1957/2003 van de Commissie van 6 november 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 851/2002 houdende erkenning van de in Cyprus verrichte, aan invoer in de Europese Gemeenschap voorafgaande handelsnormcontroles inzake verse groenten en fruit 13
Verordening (EG) nr. 1958/2003 van de Commissie van 6 november 2003 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit (citroenen) 14
Verordening (EG) nr. 1959/2003 van de Commissie van 6 november 2003 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 15
Verordening (EG) nr. 1960/2003 van de Commissie van 6 november 2003 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen van witte suiker voor de dertiende deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1290/2003 17
Verordening (EG) nr. 1961/2003 van de Commissie van 6 november 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten 18
Verordening (EG) nr. 1962/2003 van de Commissie van 6 november 2003 betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1814/2003 21

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/784/EC
*Beschikking van de Commissie van 6 november 2003 houdende machtiging van Italië om de experimenten met een nieuw oenologisch procédé voort te zetten (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4099) 22
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top