EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:286:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 286, 04 november 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 286
46e jaargang
4 november 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1941/2003 van de Commissie van 3 november 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 1942/2003 van de Commissie van 3 november 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1853/2003 bedoelde eerste openbare inschrijving 3
*Verordening (EG) nr. 1943/2003 van de Commissie van 3 november 2003 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad inzake de steun aan voorlopig erkende telersgroepen 5
*Verordening (EG) nr. 1944/2003 van de Commissie van 31 oktober 2003 inzake de stopzetting van de visserij op kabeljauw door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren 10
Verordening (EG) nr. 1945/2003 van de Commissie van 3 november 2003 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 11
*Richtlijn 2003/101/EG van de Commissie van 3 november 2003 tot wijziging van Richtlijn 92/109/EEG van de Raad inzake de vervaardiging en het in de handel brengen van bepaalde stoffen die worden gebruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen (1) 14

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/782/EC
*Besluit van de Raad van 27 oktober 2003 houdende benoeming van een lid van het Comité van de Regio's 17
2003/783/EC
*Besluit van de Raad van 27 oktober 2003 houdende benoeming van een plaatsvervanger in het Comité van de Regio's 18
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top