EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:285:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 285, 01 november 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 285
46e jaargang
1 november 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1924/2003 van de Commissie van 31 oktober 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 1925/2003 van de Commissie van 31 oktober 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 3
Verordening (EG) nr. 1926/2003 van de Commissie van 31 oktober 2003 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 5
Verordening (EG) nr. 1927/2003 van de Commissie van 31 oktober 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout 7
Verordening (EG) nr. 1928/2003 van de Commissie van 31 oktober 2003 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag 9
Verordening (EG) nr. 1929/2003 van de Commissie van 31 oktober 2003 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst 11
Verordening (EG) nr. 1930/2003 van de Commissie van 31 oktober 2003 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker 13
Verordening (EG) nr. 1931/2003 van de Commissie van 31 oktober 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter die gelden voor de 129e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 14
Verordening (EG) nr. 1932/2003 van de Commissie van 31 oktober 2003 tot vaststelling van de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 129e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 16
Verordening (EG) nr. 1933/2003 van de Commissie van 31 oktober 2003 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 301e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 18
Verordening (EG) nr. 1934/2003 van de Commissie van 31 oktober 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs van mageremelkpoeder voor de 48e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2799/1999 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving 19
*Verordening (EG) nr. 1935/2003 van de Commissie van 31 oktober 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 571/97 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen, in de sector varkensvlees, van de regeling waarin is voorzien bij de interim-overeenkomst betreffende handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en de Republiek Slovenië, anderzijds 20
Verordening (EG) nr. 1936/2003 van de Commissie van 31 oktober 2003 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 22
Verordening (EG) nr. 1937/2003 van de Commissie van 31 oktober 2003 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 25
Verordening (EG) nr. 1938/2003 van de Commissie van 31 oktober 2003 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 26
Verordening (EG) nr. 1939/2003 van de Commissie van 31 oktober 2003 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 29
*Verordening (EG) nr. 1940/2003 van de Commissie van 30 oktober 2003 inzake de stopzetting van de visserij op orange roughy door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren 32
*Richtlijn 2003/100/EG van de Commissie van 31 oktober 2003 tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake ongewenste stoffen in diervoeding (1) 33

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/779/EC
*Beschikking van de Commissie van 31 oktober 2003 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van darmen van dieren uit derde landen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3988) (1) 38
Conferentie van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten
2003/780/EC, EURATOM
*Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Gemeenschappen van 23 oktober 2003 houdende benoeming van een rechter bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 42
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2003/781/CFSP
*Besluit 2003/781/GBVB van de Raad van 29 september 2003 betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Polen betreffende de deelname van de Poolse strijdkrachten aan de door de Europese Unie geleide troepenmacht (EUF) in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 43
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Polen betreffende de voorwaarden voor de deelname van Poolse strijdkrachten aan de door de Europese Unie geleide troepenmacht (EUF) in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 44
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië over de status van de door de Europese Unie geleide troepenmacht in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 47

Rectificaties
*Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1401/2002 van de Commissie van 31 juli 2002 tot vaststelling van nadere bepalingen inzake de opening en de wijze van beheer van de tariefcontingenten voor rijst van oorsprong uit de minst ontwikkelde landen voor de verkoopseizoenen 2002/2003 tot en met 2008/2009 (PB L 203 van 1.8.2002) 52
*Rectificatie van Beschikking 2003/754/EG van de Commissie van 26 juni 2002 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt en de EER-overeenkomst wordt verklaard (Zaak COMP/M.2650 — Haniel/Cementbouw/JV (CVK)) (PB L 282 van 30.10.2003) 52
*Rectificatie van Beschikking 2003/755/EG van de Commissie van 17 februari 2003 betreffende de steunregeling die door België ten uitvoer is gelegd ten gunste van in België gevestigde coördinatiecentra (PB L 282 van 30.10.2003) 52
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top