Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:254:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 254, 08 oktober 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 254
46e jaargang
8 oktober 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1760/2003 van de Commissie van 7 oktober 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 1761/2003 van de Commissie van 7 oktober 2003 houdende afwijking voor het verkoopseizoen 2003/2004 van Verordening (EG) nr. 2461/1999 ten aanzien van de braaklegging in bepaalde lidstaten 3
*Verordening (EG) nr. 1762/2003 van de Commissie van 7 oktober 2003 tot vaststelling van de bedragen van de productieheffingen in de sector suiker voor het verkoopseizoen 2002/2003 4
*Verordening (EG) nr. 1763/2003 van de Commissie van 7 oktober 2003 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2002/2003, van het door de suikerfabrikanten aan de suikerbietenverkopers uit te keren bedrag wegens het verschil tussen het maximumbedrag van de B-heffing en het bedrag van die heffing 5
Verordening (EG) nr. 1764/2003 van de Commissie van 7 oktober 2003 inzake de afgifte van invoercertificaten voor producten van de sector schapen- en geitenvlees in het kader van de algemene tariefcontingenten per land voor het vierde kwartaal van 2003 6
*Richtlijn 2003/90/EG van de Commissie van 6 oktober 2003 houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 2002/53/EG van de Raad met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouwgewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek (1) 7
*Richtlijn 2003/91/EG van de Commissie van 6 oktober 2003 houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad wat betreft de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek (1) 11

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Conferentie van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten
2003/694/EC
*Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Gemeenschappen van 24 september 2003 houdende benoeming van een lid van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen 14
Raad
2003/695/EC
*Besluit van de Raad van 29 september 2003 houdende benoeming van een lid in het Comité van de Regio's 15
2003/696/EC
*Besluit van de Raad van 29 september 2003 houdende benoeming van een lid in het Comité van de Regio's 16
2003/697/EC
*Besluit van de Raad van 29 september 2003 houdende benoeming van een plaatsvervanger in het Comité van de Regio's 17
2003/698/EC
*Besluit van de Raad van 29 september 2003 houdende benoeming van een plaatsvervanger in het Comité van de Regio's 18
2003/699/EC
*Besluit van de Raad van 29 september 2003 houdende benoeming van een lid in het Comité van de Regio's 19
2003/700/EC
*Besluit van de Raad van 29 september 2003 houdende benoeming van een plaatsvervanger in het Comité van de Regio's 20
Commissie
2003/701/EC
*Beschikking van de Commissie van 29 september 2003 tot vaststelling, overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad, van het formulier waarin de resultaten van doelbewuste introducties van genetisch gemodificeerde hogere planten in het milieu voor andere doeleinden dan het in de handel brengen, moeten worden ingediend (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3405) (1) 21
2003/702/EC
*Beschikking van de Commissie van 3 oktober 2003 tot wijziging van Beschikking 2000/159/EG houdende voorlopige goedkeuring van residuplannen van derde landen overeenkomstig Richtlijn 96/23/EG van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3497) (1) 29
2003/703/EC
*Besluit nr. 1/2003 van het Gemengd Veterinair Comité dat is opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van 29 juli 2003 houdende goedkeuring van zijn reglement van orde 35
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top