EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:251:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 251, 03 oktober 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 251
46e jaargang
3 oktober 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1748/2003 van de Commissie van 2 oktober 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 1749/2003 van de Commissie van 2 oktober 2003 tot verlaging, voor het verkoopseizoen 2003/2004, van de steunbedragen voor de producenten van bepaalde citrussoorten in verband met de overschrijding van de verwerkingsdrempel in bepaalde lidstaten 3
Verordening (EG) nr. 1750/2003 van de Commissie van 2 oktober 2003 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 5
Verordening (EG) nr. 1751/2003 van de Commissie van 2 oktober 2003 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen van witte suiker voor de achtste deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1290/2003 7
Verordening (EG) nr. 1752/2003 van de Commissie van 2 oktober 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten 8
Verordening (EG) nr. 1753/2003 van de Commissie van 2 oktober 2003 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1620/2003 11
*Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging 12

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/688/EC
*Beschikking van de Commissie van 2 oktober 2003 tot wijziging van Beschikking 92/452/EEG houdende vaststelling van lijsten van embryoteams en embryoproductieteams die in derde landen zijn erkend met het oog op de uitvoer van runderembryo's naar de Gemeenschap, met betrekking tot de lijst voor Canada (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3427) (1) 19
2003/689/EC
*Beschikking van de Commissie van 2 oktober 2003 tot vaststelling van de lijst van bedrijven in Estland die voor de invoer van vers vlees in de Gemeenschap zijn goedgekeurd (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3429) (1) 21
2003/690/EC
*Beschikking van de Commissie van 2 oktober 2003 betreffende het verzoek van Ierland om te mogen deelnemen aan Richtlijn 2001/55/EG van de Raad betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3428) 23
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top