EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:250:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 250, 02 oktober 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 250
46e jaargang
2 oktober 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1741/2003 van de Commissie van 1 oktober 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 1742/2003 van de Commissie van 1 oktober 2003 betreffende de 46e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2799/1999 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving 3
Verordening (EG) nr. 1743/2003 van de Commissie van 1 oktober 2003 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 4
Verordening (EG) nr. 1744/2003 van de Commissie van 1 oktober 2003 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 7
*Verordening (EG) nr. 1745/2003 van de Europese Centrale Bank van 12 september 2003 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2003/9) 10
*Verordening (EG) nr. 1746/2003 van de Europese Centrale Bank van 18 september 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2003/10) 17

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/683/EC, EURATOM
*Besluit van de Raad van 22 september 2003 houdende benoeming van een Fins lid van het Economisch en Sociaal Comité 20
2003/684/EC
*Besluit van de Raad van 22 september 2003 houdende benoeming van een plaatsvervanger in het Comité van de Regio's 21
2003/685/EC
*Besluit van de Raad van 22 september 2003 houdende benoeming van een lid in het Comité van de Regio's 22
2003/686/EC
*Besluit van de Raad van 22 september 2003 houdende benoeming van een lid in het Comité van de Regio's 23
Commissie
2003/687/EC
*Beschikking van de Commissie van 19 maart 2003 betreffende steunmaatregelen van Duitsland aan Linde AG (Saksen-Anhalt) (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 647) (1) 24

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1734/2003 van de Commissie van 30 oktober 2003 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen (PB L 249 van 1.10.2003) 29
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top