EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:249:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 249, 01 oktober 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 249
46e jaargang
1 oktober 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1726/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 juli 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 417/2002 betreffende het versneld invoeren van de vereisten inzake een dubbelwandige uitvoering of een gelijkwaardig ontwerp voor enkelwandige olietankschepen 1
*Verordening (EG) nr. 1727/2003 van de Raad van 29 september 2003 betreffende een aantal beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Republiek Congo 5
Verordening (EG) nr. 1728/2003 van de Commissie van 30 september 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 11
Verordening (EG) nr. 1729/2003 van de Commissie van 30 september 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 13
Verordening (EG) nr. 1730/2003 van de Commissie van 30 september 2003 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 16
Verordening (EG) nr. 1731/2003 van de Commissie van 30 september 2003 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker 18
Verordening (EG) nr. 1732/2003 van de Commissie van 30 september 2003 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees 19
*Verordening (EG) nr. 1733/2003 van de Commissie van 30 september 2003 tot opening van onderzoek naar de beweerde ontduiking van de antidumpingmaatregelen die bij Verordening (EG) nr. 119/97 van de Raad zijn ingesteld op bepaalde ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek China door verzending van die ringbandmechanismen via Vietnam, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Vietnam, en tot registratie van deze invoer 24
Verordening (EG) nr. 1734/2003 van de Commissie van 30 oktober 2003 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 27
Verordening (EG) nr. 1735/2003 van de Commissie van 30 september 2003 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 29
Verordening (EG) nr. 1736/2003 van de Commissie van 30 september 2003 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 32
Verordening (EG) nr. 1737/2003 van de Commissie van 30 september 2003 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 35
Verordening (EG) nr. 1738/2003 van de Commissie van 30 september 2003 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 36
*Verordening (EG) nr. 1739/2003 van de Commissie van 30 september 2003 houdende verlaging, voor het verkoopseizoen 2003/2004, van de in het kader van de productiequota gegarandeerde hoeveelheid in de sector suiker, en van de geraamde maximale behoeften van de raffinaderijen in het kader van de preferentiële invoer 38
*Verordening (EG) nr. 1740/2003 van de Commissie van 30 september 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1555/96 met betrekking tot de drempelvolumes voor de toepassing van de aanvullende rechten voor tomaten 43

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/676/EC
*Beschikking van de Commissie van 24 september 2003 over een aanvullende financiële bijdrage van de Gemeenschap in de kosten van de uitroeiing van mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk in 2001 (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3325) 45
2003/677/EC
*Beschikking van de Commissie van 24 september 2003 over een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitroeiing van bluetongue in Italië in 2001 en 2002 (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3326) 48
2003/678/EC
*Beschikking van de Commissie van 24 september 2003 over een eerste financiële bijdrage van de Gemeenschap in de subsidiabele kosten voor de uitroeiing van aviaire influenza in Nederland in 2003 (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3327) 53
2003/679/EC
*Beschikking van de Commissie van 26 september 2003 houdende wijziging van de lijst van zones in Frankrijk die in de periode 2000-2006 onder doelstelling 2 van de Structuurfondsen vallen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3357) 59
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2003/680/CFSP
*Gemeenschappelijk Standpunt 2003/680/GBVB van de Raad van 29 september 2003 tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2002/829/GBVB betreffende de levering van bepaalde uitrusting aan de Democratische Republiek Congo 64
2003/681/CFSP
*Gemeenschappelijk Optreden 2003/681/GBVB van de Raad van 29 september 2003 inzake de politiemissie van de Europese Unie in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (EUPOL "Proxima") 66
2003/682/CFSP
*Besluit 2003/682/GBVB van de Raad van 29 september 2003 betreffende de benoeming van het hoofd van de Missie/de directeur van de politie van de Politiemissie van de Europese Unie (EUPOL) in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 70

Rectificaties
*Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1549/98 van de Commissie van 17 juli 1998 tot aanvulling van de bijlage van Verordening (EG) nr. 1107/96 betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad (PB L 202 van 18.7.1998) 71
*Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1884/2002 van de Commissie van 10 oktober 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2390/1999 tot vaststelling van vorm en inhoud van de boekhoudkundige informatie die aan de Commissie moet worden verstrekt met het oog op de goedkeuring van de rekeningen van het EOGFL, afdeling Garantie, alsmede ten behoeve van monitoring en het opstellen van prognoses (PB L 288 van 25.10.2002) 71
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top