Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:243:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 243, 27 september 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 243
46e jaargang
27 september 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG, Euratom) nr. 1700/2003 van de Raad van 22 september 2003 tot wijziging van Verordening (EEG, Euratom) nr. 354/83 inzake het voor het publiek toegankelijk maken van de historische archieven van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 1
*Verordening (EG) nr. 1701/2003 van de Commissie van 24 september 2003 tot aanpassing van artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1592/2002 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (1) 5
*Verordening (EG) nr. 1702/2003 van de Commissie van 24 september 2003 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften inzake de luchtwaardigheid en milieucertificering van luchtvaartuigen en aanverwante producten, onderdelen en uitrustingsstukken, alsmede voor de certificering van ontwerp- en productieorganisaties (1) 6
Verordening (EG) nr. 1703/2003 van de Commissie van 26 september 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 80
Verordening (EG) nr. 1704/2003 van de Commissie van 26 september 2003 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst 82
Verordening (EG) nr. 1705/2003 van de Commissie van 26 september 2003 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sectoren eieren en slachtpluimvee, die in september 2003 worden ingediend op grond van de Verordeningen (EG) nr. 1474/95 en (EG) nr. 1251/96 84
Verordening (EG) nr. 1706/2003 van de Commissie van 26 september 2003 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector slachtpluimvee, die in september 2003 worden ingediend op grond van de regeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor slachtpluimvee en bepaalde andere landbouwproducten 86
*Verordening (EG) nr. 1707/2003 van de Commissie van 26 september 2003 tot vaststelling, voor de periode 2003/2004, van de coëfficiënten voor in de vorm van Scotch whisky uitgevoerde granen 88
*Verordening (EG) nr. 1708/2003 van de Commissie van 26 september 2003 tot vaststelling, voor de periode 2003/2004, van de coëfficiënten voor in de vorm van Irish whiskey uitgevoerde granen 90
*Verordening (EG) nr. 1709/2003 van de Commissie van 26 september 2003 inzake de oogst- en voorraadaangiften voor rijst 92
*Verordening (EG) nr. 1710/2003 van de Commissie van 26 september 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1623/2000 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de marktmechanismen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt 98
Verordening (EG) nr. 1711/2003 van de Commissie van 26 september 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 127e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 99
Verordening (EG) nr. 1712/2003 van de Commissie van 26 september 2003 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 80e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving 101
Verordening (EG) nr. 1713/2003 van de Commissie van 26 september 2003 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 299e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 102
Verordening (EG) nr. 1714/2003 van de Commissie van 26 september 2003 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1609/88 wat betreft de uiterste datum voor de inslag van de boter die op grond van Verordeningen (EEG) nr. 3143/85 en (EG) nr. 2571/97 wordt verkocht 103
Verordening (EG) nr. 1715/2003 van de Commissie van 26 september 2003 houdende vaststelling van het definitieve eenheidsbedrag van de restitutie, en van het percentage in de sector groenten en fruit afgegeven uitvoercertificaten van het B-stelsel (tomaten, sinaasappelen, druiven voor tafelgebruik en appelen) 104

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/673/EC
*Beschikking van de Commissie van 25 september 2003 tot afwijking van de oorsprongsregels in Beschikking 2001/822/EG van de Raad voor kreeft in stukken uit Saint-Pierre en Miquelon (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3335) 106
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top