Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:238:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 238, 25 september 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 238
46e jaargang
25 september 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1674/2003 van de Raad van 22 september 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1796/1999 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op stalen kabels uit, onder meer, Polen en Oekraïne en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht 1
*Verordening (EG) nr. 1675/2003 van de Raad van 22 september 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1995/2000 waarbij onder meer definitieve antidumpingrechten werden ingesteld op oplossingen van ureum en ammoniumnitraat uit Algerije, Wit-Rusland, Litouwen, Rusland en Oekraïne 4
Verordening (EG) nr. 1676/2003 van de Commissie van 24 september 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 7
*Verordening (EG) nr. 1677/2003 van de Commissie van 23 september 2003 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 9
*Verordening (EG) nr. 1678/2003 van de Commissie van 26 augustus 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 362/1999 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op de invoer van stalen kabels en tot aanvaarding van verbintenissen van, onder meer, Poolse exporteurs en tot wijziging van Besluit 1999/572/EG tot aanvaarding van verbintenissen van, onder meer, Oekraïnse exporteurs 13
*Verordening (EG) nr. 1679/2003 van de Commissie van 24 september 2003 tot vaststelling van de geraamde productie voor het verkoopseizoen 2003/2004 voor niet-geëgreneerde katoen en de daaruit voortvloeiende voorlopige verlaging van de streefprijs 17
Verordening (EG) nr. 1680/2003 van de Commissie van 24 september 2003 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 18
Verordening (EG) nr. 1681/2003 van de Commissie van 24 september 2003 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 20
*Richtlijn 2003/83/EG van de Commissie van 24 september 2003 tot aanpassing aan de technische vooruitgang van de bijlagen II, III en VI bij Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten (1) 23

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/670/EC
*Aanbeveling van de Commissie van 19 september 2003 betreffende de Europese lijst van beroepsziekten (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3297) (1) 28
2003/671/EC
*Besluit van de Commissie van 27 augustus 2003 tot aanvaarding van een verbintenis aangeboden in het kader van een tussentijdse herzieningsprocedure betreffende de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op oplossingen van ureum en ammoniumnitraat uit, onder meer, Litouwen 35
2003/672/EC
*Besluit van de Commissie van 24 september 2003 houdende overdracht van het beheer van de steun voor een pretoetredingsmaatregel op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de Republiek Letland gedurende de pretoetredingsperiode aan uitvoeringsorganen 37
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top