EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:230:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 230, 16 september 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 230
46e jaargang
16 september 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Beschikking nr. 1608/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juli 2003 betreffende de productie en de ontwikkeling van een communautaire statistiek inzake wetenschap en technologie (1) 1
Verordening (EG) nr. 1609/2003 van de Commissie van 15 september 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 4
Verordening (EG) nr. 1610/2003 van de Commissie van 15 september 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1033/2003 bedoelde vijfde openbare inschrijving 6
*Verordening (EG) nr. 1611/2003 van de Commissie van 15 september 2003 tot instelling van voorlopige antidumpingrechten op koudgewalste platte producten van roestvrij staal uit de Verenigde Staten van Amerika 9
*Verordening (EG) nr. 1612/2003 van de Commissie van 12 september 2003 inzake de stopzetting van de visserij op schol door vaartuigen die de vlag van België voeren 25
*Verordening (EG) nr. 1613/2003 van de Commissie van 12 september 2003 inzake de stopzetting van de visserij op kabeljauw door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren 26
Verordening (EG) nr. 1614/2003 van de Commissie van 15 september 2003 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 27
Verordening (EG) nr. 1615/2003 van de Commissie van 15 september 2003 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 29
*Richtlijn 2003/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juli 2003 tot wijziging van Richtlijn 86/609/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten betreffende de bescherming van dieren die voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt (1) 32

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/653/EC
*Beschikking van de Commissie van 2 september 2003 betreffende de nationale verbodsbepalingen inzake het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen in de regio Opper-Oostenrijk waarvan door de Republiek Oostenrijk overeenkomstig artikel 95, lid 5, van het EG-Verdrag kennis is gegeven (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3117) (1) 34
2003/654/EC
*Beschikking van de Commissie van 8 september 2003 houdende vaststelling van de code en de standaardvoorschriften voor het inzenden in een voor de machine leesbare vorm van de gegevens van de tussentijdse statistische enquêtes naar de wijnbouwoppervlakten (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3191) (1) 44
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top