Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:218:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 218, 30 augustus 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 218
46e jaargang
30 augustus 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1529/2003 van de Commissie van 29 augustus 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 1530/2003 van de Commissie van 29 augustus 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten 3
Verordening (EG) nr. 1531/2003 van de Commissie van 29 augustus 2003 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst 6
Verordening (EG) nr. 1532/2003 van de Commissie van 29 augustus 2003 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 8
Verordening (EG) nr. 1533/2003 van de Commissie van 29 augustus 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 10
Verordening (EG) nr. 1534/2003 van de Commissie van 29 augustus 2003 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker 13
*Verordening (EG) nr. 1535/2003 van de Commissie van 29 augustus 2003 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad wat de steunregeling voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit betreft 14
*Verordening (EG) nr. 1536/2003 van de Commissie van 29 augustus 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant 31
Verordening (EG) nr. 1537/2003 van de Commissie van 29 augustus 2003 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 78e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving 35
Verordening (EG) nr. 1538/2003 van de Commissie van 29 augustus 2003 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 297e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 36
Verordening (EG) nr. 1539/2003 van de Commissie van 29 augustus 2003 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten 37
Verordening (EG) nr. 1540/2003 van de Commissie van 29 augustus 2003 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1609/88 wat betreft de uiterste datum voor de inslag van de boter die op grond van Verordeningen (EEG) nr. 3143/85 en (EG) 2571/97 wordt verkocht 38
Verordening (EG) nr. 1541/2003 van de Commissie van 29 augustus 2003 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 39
Verordening (EG) nr. 1542/2003 van de Commissie van 29 augustus 2003 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 41
Verordening (EG) nr. 1543/2003 van de Commissie van 29 augustus 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs van mageremelkpoeder voor de 44e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2799/1999 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving 44
Verordening (EG) nr. 1544/2003 van de Commissie van 29 augustus 2003 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 45
Verordening (EG) nr. 1545/2003 van de Commissie van 29 augustus 2003 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 46
Verordening (EG) nr. 1546/2003 van de Commissie van 29 augustus 2003 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 49

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/629/EC
*Beschikking van de Commissie van 27 augustus 2003 tot wijziging van Beschikking 2000/367/EG tot vaststelling van een systeem voor de indeling in klassen van brandwerendheid van voor de bouw bestemde producten wat de toevoeging van rook- en warmteafvoerproducten betreft (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2851) (1) 51
2003/630/EC
*Beschikking van de Commissie van 29 augustus 2003 houdende vaststelling van de overgangsmaatregelen die Hongarije moet toepassen met betrekking tot de veterinaire controles van producten van dierlijke oorsprong uit Roemenië (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3074) (1) 55
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top