EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:206:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 206, 15 augustus 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 206
46e jaargang
15 augustus 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1445/2003 van de Raad van 21 januari 2003 betreffende de uitvoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit Roemenië naar de Gemeenschap voor de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening tot de datum van toetreding van Roemenië tot de Europese Unie (verlenging van het systeem van dubbele controle) 1
Verordening (EG) nr. 1446/2003 van de Commissie van 14 augustus 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 5
*Verordening (EG) nr. 1447/2003 van de Commissie van 14 augustus 2003 houdende schorsing van de interventieaankoop van mageremelkpoeder tegen de interventieprijs 7
Verordening (EG) nr. 1448/2003 van de Commissie van 14 augustus 2003 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 8
Verordening (EG) nr. 1449/2003 van de Commissie van 14 augustus 2003 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 11
Verordening (EG) nr. 1450/2003 van de Commissie van 14 augustus 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 13
Verordening (EG) nr. 1451/2003 van de Commissie van 14 augustus 2003 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen van witte suiker voor de tweede deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1290/2003 16
*Verordening (EG) nr. 1452/2003 van de Commissie van 14 augustus 2003 tot handhaving van de in artikel 6, lid 3, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2092/91 vastgestelde uitzonderingsbepaling ten aanzien van bepaalde soorten zaaizaad en vegetatief teeltmateriaal en tot vaststelling van procedurebepalingen en criteria voor die uitzonderingsbepaling 17
Verordening (EG) nr. 1453/2003 van de Commissie van 14 augustus 2003 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van sorgho in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 699/2003 22
Verordening (EG) nr. 1454/2003 van de Commissie van 14 augustus 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen 23
Verordening (EG) nr. 1455/2003 van de Commissie van 14 augustus 2003 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst 25
*Verordening (EG) nr. 1456/2003 van de Commissie van 14 augustus 2003 tot eenentwintigste wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad 27
*Richtlijn 2003/76/EG van de Commissie van 11 augustus 2003 tot wijziging van Richtlijn 70/220/EEG van de Raad betreffende maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen (1) 29

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/604/EC
*Besluit nr. 1/2003 van de Associatieraad EU-Roemenië van 8 mei 2003 betreffende de verlenging van het bij Besluit nr. 3/2002 van de Associatieraad ingestelde systeem van dubbele controle voor de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot de datum van toetreding van Roemenië tot de Europese Unie 31
2003/605/CFSP
*Besluit DRC/3/2003 van het Politiek en Veiligheidscomité van 31 juli 2003 houdende wijziging van Besluit DRC/1/2003 van het Politiek en Veiligheidscomité inzake de aanvaarding van bijdragen van derde landen aan de militaire operatie van de Europese Unie in de Democratische Republiek Congo 32

Rectificaties
*Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1217/2003 van de Commissie van 4 juli 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke specificaties voor nationale programma's voor de kwaliteitscontrole van de beveiliging van de burgerluchtvaart (PB L 169 van 8.7.2003) 33
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top