Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:203:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 203, 12 augustus 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 203
46e jaargang
12 augustus 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1425/2003 van de Commissie van 11 augustus 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 466/2001 wat betreft patuline (1) 1
Verordening (EG) nr. 1426/2003 van de Commissie van 11 augustus 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 4
*Verordening (EG) nr. 1427/2003 van de Commissie van 11 augustus 2003 houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 1143/2003 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2002/2003, van het steunbedrag voor niet-geëgreneerde katoen 6
*Verordening (EG) nr. 1428/2003 van de Commissie van 11 augustus 2003 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 betreffende de inschrijving van bepaalde benamingen in het "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen "Fasolia Gigantes — Elefantes Kastorias" 7
*Verordening (EG) nr. 1429/2003 van de Commissie van 11 augustus 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2090/2002 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 386/90 van de Raad ten aanzien van de fysieke controle bij de uitvoer van landbouwproducten waarvoor een restitutie wordt toegekend 13
*Verordening (EG) nr. 1430/2003 van de Commissie van 11 augustus 2003 houdende herziening, voor de suikersector en voor het verkoopseizoen 2003/2004, van het maximumbedrag van de B-heffing en de minimumprijs voor B-suikerbieten 15
*Verordening (EG) nr. 1431/2003 van de Commissie van 11 augustus 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1501/95 ten aanzien van de voorwaarden voor de betaling van de uitvoerrestitutie voor producten van de sector granen 16
*Verordening (EG) nr. 1432/2003 van de Commissie van 11 augustus 2003 tot vaststelling van toepassingsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad met betrekking tot de erkenning van telersverenigingen en de voorlopige erkenning van telersgroepen 18
*Verordening (EG) nr. 1433/2003 van de Commissie van 11 augustus 2003 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad voor wat de actiefondsen, de operationele programma's en de toekenning van financiële steun betreft 25
Verordening (EG) nr. 1434/2003 van de Commissie van 11 augustus 2003 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit (druiven voor tafelgebruik) 39
*Richtlijn 2003/78/EG van de Commissie van 11 augustus 2003 tot vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op het patulinegehalte in levensmiddelen (1) 40

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Conferentie van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten
2003/596/EC, EURATOM
*Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Gemeenschappen van 23 juli 2003 houdende benoeming van rechters en advocaten-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 45
Commissie
2003/597/EC
*Beschikking van de Commissie van 4 augustus 2003 houdende toepassingsbepalingen van Richtlijn 93/25/EEG van de Raad wat de statistische enquêtes naar de schapen- en geitenstapel en naar de productie van schapen en geiten betreft (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2801) 46
2003/598/EC
*Aanbeveling van de Commissie van 11 augustus 2003 betreffende de preventie en vermindering van patulineverontreiniging in appelsap en appelsapingrediënten in andere dranken (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2866) (1) 54

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1381/2003 van de Commissie van 31 juli 2003 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van sorgho in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 699/2003 (PB L 194 van 1.8.2003) 60
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top