EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:197:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 197, 05 augustus 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 197
46e jaargang
5 augustus 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1391/2003 van de Commissie van 4 augustus 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 1392/2003 van de Commissie van 4 augustus 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 174/1999 tot vaststelling van de specifieke uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad inzake de uitvoercertificaten en de uitvoerrestituties in de sector melk en zuivelproducten 3
Verordening (EG) nr. 1393/2003 van de Commissie van 4 augustus 2003 inzake de levering van granen als voedselhulp 5
*Verordening (EG) nr. 1394/2003 van de Commissie van 4 augustus 2003 inzake de stopzetting van de visserij op schol door vaartuigen die de vlag van België voeren 9
Verordening (EG) nr. 1395/2003 van de Commissie van 4 augustus 2003 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 10
Verordening (EG) nr. 1396/2003 van de Commissie van 4 augustus 2003 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 11

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/578/EC
*Besluit van de Raad van 22 juli 2003 betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 13
2003/579/EC
*Aanbeveling van de Raad van 22 juli 2003 over de uitvoering van het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 22
Commissie
2003/580/EC
*Beschikking van de Commissie van 4 augustus 2003 houdende wijziging van Beschikking 2000/49/EG tot intrekking van Beschikking 1999/356/EG en houdende speciale voorwaarden voor de invoer van grondnoten en bepaalde van grondnoten afgeleide producten van oorsprong uit of verzonden uit Egypte (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2800) (1) 31
2003/581/EC
*Besluit van de Commissie van 1 augustus 2003 houdende overdracht van het beheer van de steun voor een pretoetredingsmaatregel op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de Tsjechische Republiek gedurende de pretoetredingsperiode aan uitvoeringsorganen 35
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2003/582/CFSP
*Besluit 2003/582/GBVB van de Raad van 21 juli 2003 betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Russische Federatie betreffende de deelname van dit land aan de politiemissie van de Europese Unie (EUPM) in Bosnië en Herzegovina 37
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Russische Federatie betreffende de deelname van de Russische Federatie aan de politiemissie van de Europese Unie (EUPM) in Bosnië en Herzegovina 38
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top