EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:189:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 189, 29 juli 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 189
46e jaargang
29 juli 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG, Euratom) nr. 1338/2003 van de Raad van 23 juli 2003 houdende vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 januari 2003 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die in derde landen tewerkgesteld zijn 1
Verordening (EG) nr. 1339/2003 van de Commissie van 28 juli 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 5
Verordening (EG) nr. 1340/2003 van de Commissie van 28 juli 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1032/2003 bedoelde derde openbare inschrijving 7
Verordening (EG) nr. 1341/2003 van de Commissie van 28 juli 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1033/2003 bedoelde derde openbare inschrijving 9
*Verordening (EG) nr. 1342/2003 van de Commissie van 28 juli 2003 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en rijst 12
*Verordening (EG) nr. 1343/2003 van de Commissie van 23 juli 2003 houdende schorsing voor een aanvullende periode van zes maanden, met betrekking tot uit Servië en Montenegro ingevoerde suiker van GN-codes 1701 en 1702, van de regelingen ingesteld bij Verordening (EG) nr. 2007/2000 van de Raad tot vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie 30
Verordening (EG) nr. 1344/2003 van de Commissie van 28 juli 2003 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor bevroren omlopen van runderen 31
Verordening (EG) nr. 1345/2003 van de Commissie van 28 juli 2003 tot vaststelling van de mate waarin invoercertificaataanvragen die in juli 2003 in het kader van bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 geopende tariefcontingenten voor bepaalde zuivelproducten zijn ingediend, kunnen worden geaccepteerd 32

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/556/EC
*Aanbeveling van de Commissie van 23 juli 2003 over richtsnoeren voor de ontwikkeling van nationale strategieën en beste werkwijzen ter waarborging van de coëxistentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele en biologische landbouw (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2624) 36
2003/557/EC
*Beschikking van de Commissie van 24 juli 2003 houdende voorlopige toekenning aan Nederland van extra buitengaats door te brengen dagen voor vaartuigen die boomkorren aan boord hebben (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2636) 48
2003/558/EC
*Aanbeveling van de Commissie van 25 juli 2003 betreffende de verwerking van locatie-informatie over de oproeper in elektronische communicatienetwerken met het oog op locatie-uitgebreide noodoproepdiensten (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2657) (1) 49
2003/559/EC
*Beschikking van de Commissie van 28 juli 2003 tot wijziging van Beschikking 2002/251/EG met het oog op de beperking van de beschermende maatregelen ten aanzien van slachtpluimvee en bepaalde visserij- en aquacultuurproducten, ingevoerd uit Thailand (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2721) (1) 52
Comité van de Regio's
*Reglement van Orde 53
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top