Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:178:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 178, 17 juli 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 178
46e jaargang
17 juli 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1261/2003 van de Commissie van 16 juli 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 1262/2003 van de Commissie van 16 juli 2003 tot vaststelling, voor de valuta's van de lidstaten die de eenheidsmunt niet hebben aangenomen, van de specifieke wisselkoers voor de minimumprijzen voor suikerbieten en voor de productieheffingen en de aanvullende heffing in de sector suiker voor het verkoopseizoen 2002/2003 3
*Verordening (EG) nr. 1263/2003 van de Commissie van 15 juli 2003 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 5
*Verordening (EG) nr. 1264/2003 van de Commissie van 16 juli 2003 tot opening van een onderzoek naar de mogelijke ontwijking van de antidumpingrechten die bij Verordening (EG) nr. 2320/97 van de Raad zijn ingesteld op de invoer van bepaalde naadloze buizen en pijpen van ijzer of van niet-gelegeerd staal van oorsprong uit Rusland en van de antidumpingrechten die bij Verordening (EG) nr. 348/2000 van de Raad zijn ingesteld op de invoer van bepaalde naadloze buizen en pijpen van ijzer of van niet-gelegeerd staal van oorsprong uit Oekraïne, door onjuiste aangifte van de invoer van dit product en door de invoer van bepaalde naadloze buizen en pijpen van gelegeerd staal, ander dan roestvrij staal, van oorsprong uit Rusland en Oekraïne, en tot instelling van een registratieregeling voor deze invoer 9
*Verordening (EG) nr. 1265/2003 van de Commissie van 16 juli 2003 inzake de stopzetting van de visserij op kabeljauw door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren 13
Verordening (EG) nr. 1266/2003 van de Commissie van 16 juli 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie 14
*Richtlijn 2003/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2003 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/674/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen, banken en andere financiële instellingen, en verzekeringsondernemingen (1) 16
*Richtlijn 2003/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2003 tot wijziging van Richtlijn 95/2/EG wat betreft de gebruiksvoorwaarden voor het levensmiddelenadditief E 425 konjac (1) 23
*Richtlijn 2003/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2003 houdende zesentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreffende beperkingen op het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (nonylfenol, nonylfenolethoxylaat en cement) (1) 24

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/514/EC
*Beschikking van de Commissie van 10 juli 2003 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met Afrikaanse varkenspest op Sardinië, Italië (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2293) (1) 28

Rectificaties
*Rectificatie van Besluit 2003/484/GBVB van de Raad van 27 juni 2003 betreffende de uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 2003/280/GBVB ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van het Internationaal Oorlogstribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY) (PB L 162 van 1.7.2003) 32
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top