EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:170:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 170, 09 juli 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 170
46e jaargang
9 juli 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1219/2003 van de Commissie van 8 juli 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 1220/2003 van de Commissie van 7 juli 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2001 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad met betrekking tot het handelsverkeer van producten van de wijnbouwsector met derde landen 3
*Verordening (EG) nr. 1221/2003 van de Commissie van 8 juli 2003 tot vaststelling van de werkelijke olijfolieproductie en van het bedrag van de productiesteun per eenheid voor het verkoopseizoen 2001/2002 8
*Richtlijn 2003/66/EG van de Commissie van 3 juli 2003 tot wijziging van Richtlijn 94/2/EG houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad wat de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke elektrische koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan betreft (1) 10

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/497/CFSP
*Besluit FYROM/2/2003 van het Politiek en Veiligheidscomité van 10 maart 2003 inzake de aanvaarding van bijdragen van derde landen aan de militaire operatie van de Europese Unie in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 15
2003/498/CFSP
*Besluit FYROM/3/2003 van het Politiek en Veiligheidscomité van 11 maart 2003 tot wijziging van Besluit FYROM/2/2003 van het Politiek en Veiligheidscomité inzake de aanvaarding van bijdragen van derde landen aan de militaire operatie van de Europese Unie in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 17
2003/499/CFSP
*Besluit FYROM/4/2003 van het Politiek en Veiligheidscomité van 17 juni 2003 tot wijziging van Besluit FYROM/2/2003 inzake de aanvaarding van bijdragen van derde landen aan de militaire operatie van de Europese Unie in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 18
2003/500/CFSP
*Besluit DRC/1/2003 van het Politiek en Veiligheidscomité van 1 juli 2003 inzake de aanvaarding van bijdragen van derde landen aan de militaire operatie van de Europese Unie in de Democratische Republiek Congo 19
Commissie
2003/501/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 oktober 2002 betreffende staatssteunregeling C 49/2001 (ex NN 46/2000) — Coördinatiecentra — ten uitvoer gelegd door Luxemburg (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3740) (1) 20
2003/502/EC
*Besluit van de Commissie van 23 juni 2003 tot schorsing van de onderzoeksprocedure betreffende een handelsbelemmering bestaande uit handelspraktijken van Canada in verband met geografische aanduidingen van wijn 29
2003/503/EC
*Beschikking van de Commissie van 7 juli 2003 houdende wijziging van Beschikking 2003/42/EEG met betrekking tot de datum van toepassing (1) 30

Rectificaties
*Rectificatie van Richtlijn 2003/11/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 februari 2003 tot vierentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (pentabroomdifenylether, octabroomdifenylether) (PB L 42 van 15.2.2003) 31
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top