Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:167:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 167, 04 juli 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 167
46e jaargang
4 juli 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1185/2003 van de Raad van 26 juni 2003 betreffende het afsnijden van haaienvinnen aan boord van vaartuigen 1
Verordening (EG) nr. 1186/2003 van de Commissie van 3 juli 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 4
Verordening (EG) nr. 1187/2003 van de Commissie van 3 juli 2003 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 6
Verordening (EG) nr. 1188/2003 van de Commissie van 3 juli 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 8
Verordening (EG) nr. 1189/2003 van de Commissie van 3 juli 2003 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen van witte suiker voor de 35e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1331/2002 10
Verordening (EG) nr. 1190/2003 van de Commissie van 2 juli 2003 houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 512/2003 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten in de wijnsector 11
Verordening (EG) nr. 1191/2003 van de Commissie van 2 juli 2003 houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 120/2003 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten in de wijnsector 12
*Verordening (EG) nr. 1192/2003 van de Commissie van 3 juli 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 91/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistieken van het spoorvervoer (1) 13
Verordening (EG) nr. 1193/2003 van de Commissie van 3 juli 2003 betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 936/2003 17
Verordening (EG) nr. 1194/2003 van de Commissie van 3 juli 2003 betreffende de offertes voor de uitvoer van rogge die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 935/2003 18
Verordening (EG) nr. 1195/2003 van de Commissie van 3 juli 2003 betreffende de offertes voor de uitvoer van zachte tarwe die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 934/2003 19
Verordening (EG) nr. 1196/2003 van de Commissie van 3 juli 2003 betreffende de offertes voor de invoer van sorgho die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 699/2003 20
Verordening (EG) nr. 1197/2003 van de Commissie van 3 juli 2003 houdende vaststelling van de verminderingscoëfficiënt die moet worden toegepast in het kader van het communautaire tariefcontingent voor de invoer van gerst, als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2376/2002 21
Verordening (EG) nr. 1198/2003 van de Commissie van 3 juli 2003 tot bepaling van de mate waarin de in juni 2003 ingediende aanvragen om een invoerrecht voor jonge mannelijke mestrunderen ingewilligd kunnen worden 22
*Richtlijn 2003/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2003 inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart 23

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/489/EC
*Beschikking van de Commissie van 25 juni 2003 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met Newcastle disease in Australië (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1948) (1) 37

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1170/2003 van de Commissie van 30 juli 2003 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen (PB L 162 van 1.7.2003) 42
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top