EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:162:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 162, 01 juli 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 162
46e jaargang
1 juli 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Beschikking nr. 1151/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2003 tot wijziging van Beschikking nr. 276/1999/EG tot vaststelling van een communautair meerjarenactieplan ter bevordering van een veiliger gebruik van internet door het bestrijden van illegale en schadelijke inhoud op mondiale netwerken 1
*Beschikking nr. 1152/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2003 betreffende geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake het verkeer van en de controle op accijnsgoederen 5
Verordening (EG) nr. 1153/2003 van de Commissie van 30 juni 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 9
Verordening (EG) nr. 1154/2003 van de Commissie van 30 juni 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1032/2003 bedoelde eerste openbare inschrijving 11
Verordening (EG) nr. 1155/2003 van de Commissie van 30 juni 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1034/2003 bedoelde eerste openbare inschrijving 13
*Verordening (EG) nr. 1156/2003 van de Commissie van 30 juni 2003 inzake de levering van granen als voedselhulp 15
*Verordening (EG) nr. 1157/2003 van de Commissie van 30 juni 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2535/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad voor de invoerregeling voor melk en zuivelproducten en houdende opening van tariefcontingenten, en tot afwijking van deze verordening 19
*Verordening (EG) nr. 1158/2003 van de Commissie van 30 juni 2003 tot vaststelling van de afgeleide interventieprijzen voor witte suiker voor het verkoopseizoen 2003/2004 24
*Verordening (EG) nr. 1159/2003 van de Commissie van 30 juni 2003 tot vaststelling, voor de verkoopseizoenen 2003/2004, 2004/2005 en 2005/2006, van de uitvoeringsbepalingen voor de invoer van rietsuiker in het kader van bepaalde tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1464/95 en (EG) nr. 779/96 25
*Verordening (EG) nr. 1160/2003 van de Commissie van 30 juni 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1898/97 houdende vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector varkensvlees, van de regeling waarin de Europaovereenkomsten met Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Roemenië, Polen en Hongarije voorzien 35
Verordening (EG) nr. 1161/2003 van de Commissie van 30 juni 2003 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 40
Verordening (EG) nr. 1162/2003 van de Commissie van 30 juni 2003 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 44
Verordening (EG) nr. 1163/2003 van de Commissie van 30 juni 2003 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 46
Verordening (EG) nr. 1164/2003 van de Commissie van 30 juni 2003 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 49
Verordening (EG) nr. 1165/2003 van de Commissie van 30 juni 2003 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees 52
Verordening (EG) nr. 1166/2003 van de Commissie van 30 juni 2003 tot vaststelling van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 57
Verordening (EG) nr. 1167/2003 van de Commissie van 30 juni 2003 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 59
Verordening (EG) nr. 1168/2003 van de Commissie van 30 juni 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 61
Verordening (EG) nr. 1169/2003 van de Commissie van 30 juni 2003 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker 64
Verordening (EG) nr. 1170/2003 van de Commissie van 30 juli 2003 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 65
Verordening (EG) nr. 1171/2003 van de Commissie van 30 juni 2003 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 66
Verordening (EG) nr. 1172/2003 van de Commissie van 30 juni 2003 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 69

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/483/EC
*Beschikking van de Commissie van 30 juni 2003 houdende vaststelling van overgangsmaatregelen voor de controle van verplaatsingen van dieren van voor mond- en klauwzeer gevoelige soorten (1) 72
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2003/484/CFSP
*Besluit 2003/484/GBVB van de Raad van 27 juni 2003 betreffende de uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 2003/280/GBVB ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van het Internationaal Oorlogstribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY) 77
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top