EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:158:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 158, 27 juni 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 158
46e jaargang
27 juni 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1104/2003 van de Raad van 26 mei 2003 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1766/92 ten aanzien van de berekening van de invoerrechten voor bepaalde granen 1
*Verordening (EG) nr. 1105/2003 van de Raad van 26 mei 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1260/1999 houdende algemene bepalingen inzake de structuurfondsen 3
Verordening (EG) nr. 1106/2003 van de Commissie van 26 juni 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 4
Verordening (EG) nr. 1107/2003 van de Commissie van 26 juni 2003 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 6
Verordening (EG) nr. 1108/2003 van de Commissie van 26 juni 2003 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen van witte suiker voor de 34e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1331/2002 8
Verordening (EG) nr. 1109/2003 van de Commissie van 26 juni 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten 9
*Verordening (EG) nr. 1110/2003 van de Commissie van 26 juni 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1249/96 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van de invoerrechten in de sector granen 12
*Verordening (EG) nr. 1111/2003 van de Commissie van 26 juni 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2375/2002 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van zachte tarwe van een andere dan van hoge kwaliteit uit derde landen en tot afwijking van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad 21
*Verordening (EG) nr. 1112/2003 van de Commissie van 26 juni 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2377/2002 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van brouwgerst uit derde landen en tot afwijking van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad 23
*Verordening (EG) nr. 1113/2003 van de Commissie van 26 juni 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2376/2002 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van gerst uit derde landen en tot afwijking van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad 24
*Verordening (EG) nr. 1114/2003 van de Commissie van 26 juni 2003 tot vaststelling van de hoeveelheden die aan de importeurs worden toegewezen uit hoofde van de communautaire kwantitatieve contingenten voor bepaalde producten van oorsprong uit de Volksrepubliek China die bij Verordening (EG) nr. 538/2003 opnieuw zijn verdeeld 26
Verordening (EG) nr. 1115/2003 van de Commissie van 26 juni 2003 houdende opening van tariefcontingenten voor de invoer van bijzondere preferentiële ruwe rietsuiker uit de ACS-landen en uit India voor de voorziening van de raffinaderijen in de periode van 1 juli 2003 tot en met 29 februari 2004 30
Verordening (EG) nr. 1116/2003 van de Commissie van 26 juni 2003 inzake de toepassing van verlagingscoëfficiënten op de derde tranche van overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1488/2001 afgegeven certificaten voor actieve veredeling 32
Verordening (EG) nr. 1117/2003 van de Commissie van 26 juni 2003 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 33
Verordening (EG) nr. 1118/2003 van de Commissie van 26 juni 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten 37
*Verordening (EG) nr. 1119/2003 van de Commissie van 26 juni 2003 inzake de stopzetting van de visserij op wijting door vaartuigen die de vlag van Nederland voeren 43
Verordening (EG) nr. 1120/2003 van de Commissie van 26 juni 2003 betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 936/2003 44
Verordening (EG) nr. 1121/2003 van de Commissie van 26 juni 2003 betreffende de offertes voor de uitvoer van rogge die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 935/2003 45
Verordening (EG) nr. 1122/2003 van de Commissie van 26 juni 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van haver in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1582/2002 46
Verordening (EG) nr. 1123/2003 van de Commissie van 26 juni 2003 betreffende de offertes voor de uitvoer van zachte tarwe die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 934/2003 47
Verordening (EG) nr. 1124/2003 van de Commissie van 26 juni 2003 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 581/2003 48
Verordening (EG) nr. 1125/2003 van de Commissie van 26 juni 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 49
Verordening (EG) nr. 1126/2003 van de Commissie van 26 juni 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen 52
Verordening (EG) nr. 1127/2003 van de Commissie van 26 juni 2003 tot vaststelling van de restituties bij de productie in de sectoren granen en rijst 54

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/475/EC
*Besluit van de Raad van 18 juni 2003 tot wijziging van Besluit 2000/604/EG inzake de samenstelling en het statuut van het Comité voor de economische politiek 55
2003/476/EC
*Besluit van de Raad van 18 juni 2003 houdende herziening van het Statuut van het Economisch en Financieel Comité 58
Commissie
2003/477/EC
*Beschikking van de Commissie van 24 juni 2003 houdende wijziging van Beschikking 2002/251/EG met het oog op de intrekking van de beschermende maatregelen ten aanzien van uit Thailand ingevoerde visserij- en aquacultuurproducten (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 425) (1) 61

Rectificaties
*Rectificatie van Gemeenschappelijk Optreden 2003/449/GBVB van de Raad van 16 juni 2003 houdende verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie die optreedt als speciale coördinator van het stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa (PB L 150 van 18.6.2003) 63
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top