EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:157:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 157, 26 juni 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 157
46e jaargang
26 juni 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1091/2003 van de Raad van 18 juni 2003 houdende tweede wijziging van Verordening (EG) nr. 2341/2002 tot vaststelling, voor 2003, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften 1
Verordening (EG) nr. 1092/2003 van de Commissie van 25 juni 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 14
Verordening (EG) nr. 1093/2003 van de Commissie van 24 juni 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 668/2001, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor uitvoer van gerst die in het bezit is van het Duitse interventiebureau betrekking heeft, te verhogen 16
Verordening (EG) nr. 1094/2003 van de Commissie van 24 juni 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1081/2002 wat betreft de verhoging van de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst in het bezit van het Franse interventiebureau betrekking heeft 18
Verordening (EG) nr. 1095/2003 van de Commissie van 25 juni 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1500/2001 wat betreft de verhoging van de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst in het bezit van het Finse interventiebureau betrekking heeft 20
Verordening (EG) nr. 1096/2003 van de Commissie van 25 juni 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 953/2002 wat betreft de verhoging van de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst in het bezit van het Belgische interventiebureau betrekking heeft 22
Verordening (EG) nr. 1097/2003 van de Commissie van 25 juni 2003 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in juni 2003 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Bulgarije en Roemenië 24
Verordening (EG) nr. 1098/2003 van de Commissie van 25 juni 2003 tot vaststelling van de hoeveelheid van bepaalde producten van de sector varkensvlees die, in het kader van de regeling die is vastgesteld in de tussen de Gemeenschap, enerzijds, en Estland, Letland en Litouwen, anderzijds, gesloten overeenkomsten betreffende vrijhandel, beschikbaar is voor het vierde kwartaal van 2003 26
Verordening (EG) nr. 1099/2003 van de Commissie van 25 juni 2003 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in juni 2003 worden ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor varkensvlees en bepaalde andere landbouwproducten 28
Verordening (EG) nr. 1100/2003 van de Commissie van 25 juni 2003 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten, die in juni 2003 worden ingediend op grond van de tariefcontingenten voor de invoer van bepaalde producten in de varkensvleessector voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2003 30
Verordening (EG) nr. 1101/2003 van de Commissie van 25 juni 2003 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in juni 2003 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomst met Slovenië 32
Verordening (EG) nr. 1102/2003 van de Commissie van 25 juni 2003 tot vaststelling van de productierestitutie voor olijfolie die wordt gebruikt voor de vervaardiging van bepaalde conserven 34
Verordening (EG) nr. 1103/2003 van de Commissie van 25 juni 2003 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 35
*Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling 38
*Richtlijn 2003/49/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten 49

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/469/EC
*Beschikking van de Commissie van 27 november 2002 betreffende de door Duitsland ten uitvoer gelegde steunregeling "Thüringer Umlaufmittelprogramm" (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4359) (1) 55
2003/470/EC
*Beschikking van de Commissie van 24 juni 2003 inzake de goedkeuring van bepaalde alternatieve methoden voor microbiologisch onderzoek van vlees met als bestemming Finland en Zweden (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1928) (1) 66
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2003/471/CFSP
*Gemeenschappelijke Strategie 2003/471/GBVB van de Europese Raad van 20 juni 2003 tot wijziging van de Gemeenschappelijke Strategie 1999/414/GBVB ten aanzien van Rusland met het oog op verlenging van de toepassing 68
2003/472/CFSP
*Gemeenschappelijk Optreden 2003/472/GBVB van de Raad van 24 juni 2003 betreffende de voortzetting van het samenwerkingsprogramma van de Europese Unie voor non-proliferatie en ontwapening in de Russische Federatie 69
2003/473/CFSP
*Gemeenschappelijk Optreden 2003/473/GBVB van de Raad van 25 juni 2003 met betrekking tot een bijdrage van de Europese Unie aan het proces voor een regeling van het conflict in Georgië/Zuid-Ossetië 72
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top